no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
67090

Nytt møte i Samarbeidsgruppa

Samarbeidsgruppa i Bypakke Tønsberg-regionen møtes

Publisert:

18.11.2015

Oppdatert:

22.04.2024 kl.11:21

Fastlandsforbindelsen og planprogrammet var hovedtema på møte i Samarbeidsgruppa for Bypakke Tønsberg-regionen tirsdag denne uken.

Blant de rundt 70 frammøtte var det representanter fra velforeninger, interesseorganisasjoner, næringsforeninger, og nabokommuner. Fylkesordfører, ordførerne i partnerkommuner og opposisjonspolitikere var også til stede.

Departementets beslutning

Avdelingsdirektør Tore Kaurin i Statens vegvesen informerte om Samferdselsdepartementets beslutning om den videre planprosessen. Regjeringen har vært uvanlig klar i sitt vedtak. Det er to korridorer for vegløsning for fastlandsforbindelsen det skal jobbes videre med, Teie-Smørberg og Teie-Korten. Men det er viktig å ta med seg i det videre arbeidet at prosjektet ikke bare består av fastlandsforbindelsen. Det er flere elementer som er bærebjelker i arbeidet; satsing på sykkel, kollektiv og bymiljø.

Planprogrammet

Prosjektleder for fastlandsforbindelsen Steinar Aspen i Statens vegvesen informerte om planprogrammet som nå er lagt ut på høring med en frist til 11. januar 2016. I løpet av høringsperioden arrangeres åpne møter.

Aspen presenterte forslag til vegløsninger i de to nevnte korridorer. Det er utarbeidet ca. 10 forslag til vegløsninger i hver korridor. Forslaget er på et foreløpig nivå. Den endelige plasseringen av veglinjene er ikke på plass enda.