no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
67134

Første samarbeidsgruppemøte

Bilde av de 40 inviterte som fikk informasjon på samarbeidsgruppemøtet for Bypakke Tønsberg-regionen i februar 2015.
Omtrent 40 inviterte fikk informasjon på samarbeidsgruppemøtet for Bypakke Tønsberg-regionen denne uken.

Publisert:

05.02.2015

Oppdatert:

22.04.2024 kl.11:23

Bredt oppmøte for å få informasjon om Bypakke Tønsberg-regionen.

Omtrent 40 inviterte fikk informasjon på samarbeidsgruppemøtet for Bypakke Tønsberg-regionen denne uken.

Fylkesordfører Per-Eivind Johansen ønsket velkommen og orienterte om brevet som styringsgruppen har sendt til samferdselsministeren. I styringsgruppen sitter foruten fylkesordføreren, ordførerne fra Nøtterøy, Stokke, Tønsberg og Tjøme kommuner, samt leder av hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø i Vestfold fylkeskommune, Kåre Pettersen.

Morten Ask fra Statens vegvesen orienterte om arbeidet med konseptvalgutredningen som ligger til grunn for bypakkearbeidet og prosessen videre for et prosjekt som dette.

Fylkesrådmann Egil Johansen informerte om planprosessen og innstillingen til sak om interkommunal plan ny fastlandsforbindelse og organisering styringsgruppen som skal til behandling i kommunestyrene og fylkestinget. Styringsgruppen vedtok i sitt siste møte at styringsgruppen skal utvides med varaordførere og leder av største opposisjonsparti i fylkeskommunen og kommunene.

Prosjektleder Nina Ambro Knutsen orienterte om organiseringen av prosjektet og mandatet til de ulike arbeidsgruppene, og veien videre.

 • Fem arbeidsgrupper

  A1 Gatebruksplan Tønsberg sentrum
  A2 Nøtterøy-forbindelse
  A3 Tiltak på Tjøme, Presterød, Teie og Hogsnes
  A4 Hovedaksene buss og sykkel
  A5 Økonomi, finansiering og bompenger

Presentasjon fra samarbeidsgruppemøtet kan du åpne og lese her.

osg-og-prosjektleder-minus-kare-pettersen-og-erlend-larsen.png

Fra venste Ingar Aabol (Stokke), ordfører Roar Jonstang (Nøtterøy), fylkesordfører Per-Eivind Johansen, ordfører Petter Berg (Tønsberg), fylkesrådmann Egil Johansen, prosjektleder Nina Ambro Knutsen, ordfører John Marthiniussen (Tjøme). Ordfører Erlend Larsen (Stokke) var ikke til stede.