no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
69873

Prosjektgruppe

Prosjektgruppen for Bypakke Tønsberg-regionen har som hovedoppgave å bistå prosjektleder i det operative arbeidet for gjennomføring av prosjektet. Prosjektgruppen består av medlemmer fra alle samarbeidspartnerne.

Prosjektgruppen ledes av prosjektleder, og deltakerne har møteplikt i administrativ styringsgruppe. Gruppen bistår prosjektleder i arbeidet, i forhold til prosjektleders oppgaver/ansvar. Prosjektleder har det operative ansvaret for å gjennomføre prosjektet. Prosjektlederen lager mandat, organiserer, leder og følger opp arbeidet innenfor de fastsatte rammene. Prosjektleder

  • utarbeider framdriftsplan med milepæler
  • koordinerer ovenfor lederne av arbeidsgruppene
  • har møteplikt i overordnet styringsgruppe og administrativ styringsgruppe
  • forbereder saksfremlegg, innkaller, fører referat og er ansvarlig for gjennomføring av beslutninger i administrativ styringsgruppe
  • følger opp og arrangerer medvirkningsprosesser internt og eksternt
  • styre porteføljen av prosjekter innenfor rammene økonomisk og i forhold til framdrift, som er gjort innenfor hvert definerte fokusområde

Disse personene sitter i prosjektgruppen:

Vestfold fylkeskommune, Nina Ambro Knutsen (prosjektleder)
Vestfold fylkeskommune, Jørn Rangnes 
Vestfold fylkeskommune, Linda Lomeland
Vestfold fylkeskommune, Linda Ehnmark
Vestfold fylkeskommune, Freddy Fagerheim
Vestfold fylkeskommune, Niklas Cederby 
Tønsberg kommune, Jan Eide
Færder kommune, Margrethe Løgavlen
Statens vegvesen, Silje Island
Vestfold fylkeskommune, Lene Stenersen
Statens vegvesen, Nils Brandt

Relatert innhold

Publisert: 01.01.2020 Oppdatert: 05.06.2024 kl.11:44

Portrettfoto av Nina Ambro Knutsen Nina Ambro Knutsen
Prosjektsjef Bypakke Tønsberg-regionen