no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
69890
Stock fotografi av hender som beveger seg over et kart

Åpne møter og kontordager

Bypakke Tønsberg-regionen arrangerer åpne møter for alle interesserte i takt med at prosjektene beveger seg framover. Her finner du informasjon om planlagte møter, referater og rapporter fra møtene.

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

Vestfold fylkeskommune varsler iht. plan- og bygningslovens § 12-8 om oppstart av reguleringsplanarbeidet for «Ny fastlandsforbindelse fra Færder kommune» for den delen som berører Færder kommune. Planvarsel for «Ny fastlandsforbindelse fra Færder kommune» i Tønsberg kommune varsles når løsning for fv. 303 i Hogsnesbakken er avklart politisk.

Her finner du mer informasjon om reguleringsplanarbeidet i Færder kommune

Informasjonsmøte

Tirsdag 10. mars 2020 kl. 18:00-20:00 på Teigar ungdomsskole arrangeres det informasjonsmøte. Her vil det gis en orientering om planarbeidet, samt være anledning til å stille spørsmål.

Informasjonen som gis 10. mars vil i stor grad  være den samme som ble gitt på de åpne kontordagene i november 2019. Innspill fra de åpne kontordagene er ivaretatt og trenger ikke å sendes inn på nytt.

Åpne møter i delprosjektene

Gatebruksplan for Tønsberg sentrum

Mai 2016 - oppsummering av åpent møte

Gatebruksplan for Teie sentrum

Gatebruksplan Teie_rapport fra verksted 22 mars 2018

Publisert: 01.01.2020 Oppdatert: 13.06.2024 kl.13:56