no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
67516

Informasjonmøte for grunneiere som kan bli berørte av kryssløsning på Kolberg

3D-modell av et tenkt alternativ 2 for en kryssløsning på Kolberg i forbindelse med Fastlandsforbindelsen

Publisert:

01.07.2019

Oppdatert:

22.04.2024 kl.11:02

Det jobbes med ulike kryssalternativer ved Kolberg og beboere som kan bli berørte av den nye løsningen ble invitert til informasjonsmøte den 6. juni.

Statens vegvesen hadde sendt ut møteinnkalling til beboere i Kolberg-området, og cirka 40 møtte fram i Teie kirke.

Arild Vestbø fra Statens vegvesen orienterte om de kryssløsningene som er vurdert, kriterier for valg og faglig anbefaling.

Her kan du se presentasjonen fra møtet.

Her kan du lese referat fra møtet.

Her kan du lese Statens vegvesens faglige notat og anbefaling til løsning