no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
67137

Stort engasjement og applaus

Foto fra det første møtet i Administrativ samarbeidsgruppe i Bypakke Tønsberg-regionen
Det første møtet i samarbeidsgruppa i Bypakke Tønsberg-regionen ble holdt med nesten 80 personer i salen

Publisert:

27.11.2015

Oppdatert:

22.04.2024 kl.11:21

Nesten full sal på åpent møte om fastlandsforbindelsen.

Rundt 80 personer hadde funnet veien til Træleborg konferansesenter for å høre om Bypakka Tønsberg-regionen, fastlandsforbindelsen og planprogrammet.

Siv Tørudbakken fra Vestfold fylkeskommune innledet med informasjon om KVU’en, Samferdselsdepartementets beslutning og den videre prosessen.

Prosjektleder Nina Ambro Knutsen informerte om innholdet og de ulike delprosjektene i Bypakke Tønsberg-regionen. Mer informasjon finnes på vfk.no og Bypakke Tønsberg-regionens facebookside.

Planprogrammet

Prosjektleder for fastlandsforbindelsen Steinar Aspen informerte om planprogrammet. Det jobbes med 20 alternative veglinjer, 10 i hver av de to korridorene Teie-Smørberg og Teie-Korten.

De ulike veglinjene ble presentert i 3D av Sissel Innhaug Dahl og Håvard Gosli fra Statens vegvesen. Forslagene som ble presentert er på et foreløpig nivå, men det var lett å se hvor tunneler, bruløsninger og veg kan plasseres i terrenget. Alle løsningene ble også vist fra Slottsfjellet, og som en kjøretur gjennom tunnelen.

Etter presentasjonene kom det applaus fra salen.

Stort engasjement

Det kom mange spørsmål og kommentarer både til prosjektlederne. En av kommentarene var at det er viktig at Nøtterøy og ny fastlandsforbindelse blir prioritert før blant annet tiltak på Presterød og Hogsnes. Det ble stilt spørsmål om økonomien, om to eller fire felt i tunnelene, fartsgrensen, reguleringsplanen på Hogsnes og eventuelle løsninger på Smørberg.

Flere møter

Det skal være et nytt åpent møte i Træleborg konferansesenter T11 mandag 14. desember kl. 18.00.

Onsdag 6. januar 2016 kl. 14.00-20.00 inviteres det til åpen kontordag på Farmandstredet.

Her finner du presentasjonene fra møtet.