no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
67094

Workshop om grønn mobilitet

Workshop i forbindelse med gatebruksplan for Tønsberg sentrum.
Plakat for Workshop i forbindelse med gatebruksplan for Tønsberg sentrum

Publisert:

14.12.2016

Oppdatert:

22.04.2024 kl.11:16

Vi har gjennomført en workshop om grønn mobilitet og byliv i november i forbindelse med arbeidet med gatebruksplanen. Workshop i forbindelse med gatebruksplan for Tønsberg sentrum.

Hensikten med workshopen var å teste ut hvordan de ulike offentlige avdelinger og etater kan arbeide tettere sammen og skape flere synergier på tvers. Vi fikk i oppgave å se sentrum med nye øyne og jobbe frem ulike scenarier for et fremtidig Tønsberg; «den aktive byen», «den sosiale byen», «handelsbyen» og «kulturbyen».

Ulike fagfolk fra Tønsberg kommune, Vestfold fylkeskommune og Statens vegvesen deltok på workshopen. Leva Urban design sto for gjennomføringen. Rapporten sammenfatter 3 timers jobbing i grupper. Materialet skal brukes i det videre arbeidet med gatebruksplan og oppfølging av byplanen.

Her kan du laste ned rapporten (PDF)