no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
67233

Åpent møte om gatebruksplan

Gateliv med kaffe på benk i bymiljø

Publisert:

20.05.2016

Oppdatert:

22.04.2024 kl.11:17

Alle er velkomne torsdag 26 mai.

Hva skal vi bruke gatene og byrommene i Tønsberg til? Hvordan bruker vi gatene i dag, og hvordan vil vi det skal bli?

Bypakke Tønsberg-regionen inviterer til åpent møte torsdag 26. mai om gatebruksplan for Tønsberg sentrum. Prosjektet er i oppstartfasen og vi jobber med å innhente kunnskap om byen.

Sted: Quality Hotel Tønsberg, Ollebukta 3, 3126 Tønsberg

Tid: kl 18.00 - 20.30

Hvorfor gatebruksplan?

Med en ny fastlandsforbindelse åpnes nye muligheter på dagens gatenett i Tønsberg sentrum. Det blir for eksempel lettere å legge til rette for god fremkommelighet for bussen inn til byen. Mindre belastende biltrafikk gir muligheter for et byliv tilrettelagt for gående og syklende. Gjennom arbeidet med gatebruksplanen ser vi på disse mulighetene. Sammen skal vi finne ut av hvordan Tønsberg kan utvikle seg til en mer levende og miljøvennlig by.

Retningslinjer

Vi vet en del om hva som kreves. Det må legges bedre tilrette for de som sykler, går og kjører buss. Attraktive sykkel- og gangveier kan påvirke folk til å la bilen stå. Helt konkret skal gatebruksplan gi retningslinjer for fremtidig bruk av gatene i Tønsberg sentrum. Planen skal si noe om kjøremønster for bil, buss, næringstransport, gange og sykkel. Varelevering, parkering og utrykning for nødetater er også viktige tema.

Her kan du lese mer om gatebruksplanen.

Vi håper mange vil være med å bidra med sin kunnskap og sine erfaringer, og sine ønsker for Tønsberg.

 Alle er velkomne på åpent møte 26 mai!