no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
69615

Siste lokale vedtak i havn

Illustrasjon som viser hele Fastlandsforbindelsen med tilhørende veiløsning på begge sider av brua. Mange andre delprosjektene som også er en del av Bypakka, er foreløpig ikke ferdig planlagt, og ikke merket inn i dette kartet. Skisser/illustrasjoner: Bypakke Tønsberg-regionen.
Illustrasjon som viser hele Fastlandsforbindelsen med tilhørende veiløsning på begge sider av brua. Mange andre delprosjektene som også er en del av Bypakka, er foreløpig ikke ferdig planlagt, og ikke merket inn i dette kartet. Skisser/illustrasjoner: Bypakke Tønsberg-regionen.

Publisert:

26.09.2023

Oppdatert:

23.05.2024 kl.13:08

Tirsdag 26. september vedtok fylkestinget i Vestfold og Telemark bompengefinansieringen for Bypakke Tønsberg-regionen. Dermed er det siste lokalpolitiske vedtaket på plass før jobben mot ekstern kvalitetssikring (KS2) og stortingsbehandling kan starte.

Fra før har allerede Tønsberg og Færder kommune vedtatt finansieringsforslaget for bypakka og fastlandsforbindelsen. Det betyr at partene - Færder, Tønsberg og fylkeskommunen - nå har vedtatt finansieringsforslaget som innebærer delvis bompengefinansiering. Med vedtak i fylkestinget tirsdag er alle partene enig om at prosjektet kan jobbe videre mot stortingsbehandling. 

Stortinget neste

Både reguleringsplanen for ny fastlandsforbindelse og finansieringsløsningen for hele bypakka er nå vedtatt. Vedtakene er selve klarsignalet for neste steg og altså beskjeden prosjektorganisasjonen trengte for å ta planene over i neste fase.

Se tidslinje for prosjektet her.

Dette skjer nå 

Nå er tiden inne for å forberede planene for kvalitetssikring (KS2) av eksterne fagfolk. Det innebærer at fagekspertise, som ikke har hatt noe med prosjektet å gjøre, skal kvalitetssikre planene og finansieringen for den nye fastlandsforbindelsen og resten av Bypakke Tønsberg-regionen.  

I denne saken kan du lese og se mer om hva som er med i den nye fastlandsforbindelsen.

Svar fra Veidirektoratet 

Forslaget til finansieringsløsning, altså bompengeberegningene, har inntil nylig vært til kvalitetssikring hos Veidirektoratet. I etterkant av kvalitetssikringen er det behov for å gjøre noen mindre justeringer og presiseringer når selve stortingsproposisjonen skal skrives og sendes til stortingsbehandling. Men konklusjonen er at dette prosjektet lar seg finansiere slik det er utredet og beregnet. Siste instans for godkjenning av finansieringen er altså Stortinget. 

- Nå er det full fart mot KS2 og stortingsbehandling, sier Nina Knutsen, prosjektleder for Bypakke Tønsberg-regionen. Nå starter prosessen med å klargjøre prosjektplanene og finansieringsløsningen for ekstern kvalitetssikring (KS2). Det blir med andre ord en innholdsrik høst og vinter også, sier Knutsen. 

Kostnader og bemanning 

I løpet av vinteren skal det også gjøres et nytt anslag, altså en intern kvalitetssikring av kostnadene for prosjektet. Behovet for oppbemanning i bypakkas prosjektorganisasjon vil bli enda større i tiden fremover, og ved årsskiftet er nye Vestfold fylkeskommune etablert. I tiden fremover skal både det nye fylket og en utvidet prosjektorganisasjon i Bypakke Tønsberg-regionen bygges.


Emneord: