no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
69497

Dette skjer i Bypakke Tønsberg-regionen nå

Illustrasjon som viser hele Fastlandsforbindelsen med tilhørende veiløsning på begge sider av brua.
Illustrasjon som viser hele Fastlandsforbindelsen med tilhørende veiløsning på begge sider av brua. Mange andre delprosjektene som også er en del av Bypakka, er foreløpig ikke ferdig planlagt, og ikke merket inn i dette kartet. Skisser/illustrasjoner: Bypakke Tønsberg-regionen. SE STORE ILLUSTRASJONER I BILDEGALLERIET NEDERST I SAKEN.

Publisert:

25.08.2023

Oppdatert:

15.05.2024 kl.12:50

Vi er inne i en periode der det skjer mye i Bypakka, og spesielt rundt den nye Fastlandsforbindelsen.

Nå er reguleringsplanen klar for politisk andregangsbehandling i Tønsberg og i Færder. Begge kommunene skal ha siste politiske behandling av planen den sjette september. Da får vi endelig svar på om den nye Fastlandsforbindelsen til Færder blir vedtatt av kommunene.

Finansiering

Det andre store spørsmålet politikerne skal ta stilling til samtidig, er selve finansieringsplanen for Fastlandsforbindelsen. 
Det eneste alternativet til å finansiere Bypakka og Fastlandsforbindelsen er gjennom bompenger, altså brukerbetaling. Det finnes ingen statlige midler som bidrar inn i Fastlandsforbindelsen og Bypakka. Politikerne i kommunene og i fylkeskommunen skal også bestemme om forslaget om bompengefinansiering skal sendes til Stortinget. Det er til syvende og sist Stortinget som gir klarsignal til å starte dette bompengeprosjektet. 
Bompengeforslaget er til kvalitetssikring hos Veidirektoratet i disse dager. Dersom det blir ja i begge sakene, skal alt sammen sendes til siste runde med kvalitetssikring (KS2). Så er det siste runde når Stortinget skal behandle saken. Dette tar minimum ett år, men i denne tiden er det mye prosjektforberedende arbeid som kan starte opp.

Les mer om finansiering og bompengeforslaget på denne lenken.

Dette er Fastlandsforbindelsen

Løsningen politikerne stemmer over i denne runden er altså selve Fastlandsforbindelsen og de omfattende veiløsningene på begge sider av Vestfjorden. Det starter med rundkjøringer på Jarlsberg. Videre går veien i tunnel under Hogsnesåsen og ut på Smørberg før den går over Vestfjorden og til Ramberg. Derfra inn i tunnel under Rambergåsen og ut på Munkerekkveien/Ramdalveien. Videre under Teieskogen før den ender på Kolberg og Kirkeveien. Det er altså denne veiløsningen politikerne skal si ja eller nei til i denne omgang. De andre prosjektene i Bypakka kommer senere.

Les mer om merknadsrapport og oppdatert reguleringsplan her.

Flere delprosjekter

I selve Bypakka ligger det flere andre delprosjekter som kommer senere. Der finner vi blant annet kommunenes trafikk- og sentrumsplaner. Det er gatebruksplan for Tønsberg sentrum, planer for Teie torg, og på Tjøme med gang- og sykkelvei på Brøtsø og Hvasser. Utbedring av Hogsnesbakken, tiltak for gang- sykkel og kollektivtransport og en lang rekke mindre prosjekter i begge kommunene. Disse og de andre prosjektene skal også behandles politisk, men i denne runden er det selve Fastlandsforbindelsen det handler om.

Bildegalleri

hele fastlandsforbindelsen.jpg

7 Eikeveien-Smidsrødveien.jpg6 Grindløkka Eikeveien rundkjøringer DJI_0247.jpg3 Brua med veisystem sett ved gartneriet på Vear.jpg4 Illustrasjon av brua sett fra Vestfjorden drone.png5 Ramdalrundkjøring fra Teieskogen DJI_0218 MED BRU og fjernet hus.jpg


Emneord: