no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
67961

Opptak av webinar om fastlandsforbindelsen

Foto av tatt fra Smørberg mot Tønsberg, med Byfjorden i forgrunnen, Kaldnes i sør

Publisert:

16.06.2020

Oppdatert:

06.05.2024 kl.15:10

Fikk du ikke med deg informasjonsmøtet knyttet til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet for ny fastlandsforbindelse i Tønsberg kommune. Her finner du webinaret i opptak.

Møtet ligger tilgjengelig på denne Teams-lenken

Webinaret ble avholdt i forbindelse med varsel om oppstart for reguleringsplanarbeidet for ny fastlandsforbindelse, for den delen som gjelder Tønsberg kommune. Her finner du kart og mer informasjon om reguleringsplanarbeidet.

Har du tilbakemeldinger? Frist 30. juni

Synspunkter og merknader til planarbeidet sendes til post@vtfk.no eller per post til Vestfold og Telemark fylkeskommune, postboks 2844, 3702 Skien. (denne adressen er ikke lenger tilgjengelig. Gjeldende adresse fra 2024 er: bypakka@vestfoldfylke.no)

Send innspill senest 30. juni 2020. Merk innspill «Ny fastlandsforbindelse fra Færder kommune»


Emneord: