no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
67939

Varsel om oppstart i Tønsberg kommune

Kart med utsnitt av planområdet i forbindelse med oppstart av reguleringsplanarbeidet for «Ny fastlandsforbindelse fra Færder kommune», for den delen som berører Tønsberg kommune.
Et fullverdig kart over plangrensen finner du ved å følge lenken i teksten under.

Publisert:

25.05.2020

Oppdatert:

06.05.2024 kl.12:32

Vestfold og Telemark fylkeskommune varsler om oppstart av reguleringsplanarbeidet for «Ny fastlandsforbindelse fra Færder kommune» for den delen som berører Tønsberg kommune.

Samtidig varsles oppstart for påkobling til lokalt vegsystem fra rundkjøring nord for Hogsnesbakken til Vear med tre alternative løsninger. Hvilken av løsningene som velges, avgjøres senere.

  1. Tunnel fra rundkjøring nord for Hogsnesbakken til fylkesvei 303 på Vear
  2. Rampetunneler tilknyttet tunnel fra brua til fylkesvei 303 på Vear
  3. Utvidelse av fylkesvei 303 i Hogsnesbakken

Oppstart av planarbeidet ble vedtatt av kommunestyret i Tønsberg kommune 19.05.20. Planområdet som nå varsles er noe utvidet i forhold til kommunedelplanen. Planarbeidet baseres på kommunedelplanen som ble vedtatt av Færder kommune og Tønsberg kommune i mars 2019.

Her finner du kart og mer informasjon om reguleringsplanarbeidet i Tønsberg kommune.

Informasjonsmøte som webinar

Mandag 15. juni kl. 18.00 – 19.00 arrangeres det webinar. Her får du en orientering om planarbeidet, og det vil være anledning til å stille skriftlige spørsmål.

Du kan følge møtet via denne Teams-lenken. Webinaret kan følges fra en datamaskin, smarttelefon eller nettbrett uten egen programvare. Det blir også publisert et opptak av møtet i etterkant.

Har du tilbakemeldinger? Frist 30. juni

Synspunkter og merknader til planarbeidet sendes til post@vtfk.no eller per post til Vestfold og Telemark fylkeskommune, postboks 2844, 3702 Skien.

Send innspill senest 30. juni 2020. Merk innspill «Ny fastlandsforbindelse fra Færder kommune»

Alle dokumenter tilknyttet varselet om oppstart av detaljregulering ligger tilgjengelige her.


Emneord: