no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
67829

Varsel om oppstart i Færder kommune

Fylkeskommunen varsler om oppstart av reguleringsplanarbeidet for «Ny fastlandsforbindelse fra Færder kommune» for den delen som berører Færder kommune.
Kart over planområdet i Færder kommune

Planvarsel for den delen av reguleringsplanarbeidet som berører Tønsberg kommune, kommer når en løsning for fylkesvei 303 i Hogsnesbakken er avklart politisk.

Varsel om oppstart av et reguleringsplanarbeid er beskrevet i plan- og bygningslovens § 12-8. Grunneiere, festere og naboer mottar et varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet per brev. Berørte offentlige organer og andre interesserte varsles også, enten per brev eller i en kunngjøring.

Her finner du kart og mer informasjon om reguleringsplanarbeidet i Færder kommune.

Informasjonsmøte

Tirsdag 10. mars 2020 på Teigar ungdomsskole kl. 18:00-20:00 arrangeres det informasjonsmøte. Her vil det gis en orientering om planarbeidet, samt være anledning til å stille spørsmål.

Informasjonen som gis 10. mars vil i stor grad være den samme som ble gitt på de åpne kontordagene i november 2019. Innspill fra de åpne kontordagene er ivaretatt og trenger ikke å sendes inn på nytt.

Synspunkter og merknader

Synspunkter og merknader til planarbeidet sendes til post@vtfk.no eller per post til Vestfold og Telemark fylkeskommune, postboks 2844, 3702 Skien.

Send innspill senest 24. mars 2020. Merk innspill «Ny fastlandsforbindelse fra Færder kommune»

Publisert: 19.02.2020 Oppdatert: 30.04.2024 kl.13:13