no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
67522

Gjennomføring av grunnundersøkelser

Foto fra Vestfjorden i Tønsberg

Publisert:

21.10.2019

Oppdatert:

22.04.2024 kl.11:01

Det pågår for tiden arbeider i den planlagte vegtraseen og i Vestfjorden.

Grunnundersøkelser gjøres fortløpende i det pågående reguleringsplanarbeidet for å supplere den kunnskapen en har fra tidligere undersøkelser.

Grunnboringer blir gjort for å sjekke løsmasser og dybder til fjell. For å få bedre kunnskap om svakhetssoner og kvaliteten på bergartene blir det gjort seismiske undersøkelser for tunnelstrekningene og i brutraseen.

Arbeidene i Vestfjorden pågår fra flåte og med borrigg på land. Dette foregår både i Færder og Tønsberg kommune og vil pågå ut året 2019.