no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
67088

Fastlandsforbindelse Tønsberg - Nøtterøy

Syv alternativer for ny fastlandsforbindelse mellom Færder og fastlandet utredes

Publisert:

24.07.2017

Oppdatert:

22.04.2024 kl.11:14

Syv alternativer utredes.

Fastlandsforbindelse mellom Tønsberg og Nøtterøy/Tjøme er ett av delprosjektene i Bypakke Tønsberg-regionen.

Nå utredes og vurderes konsekvensene ved syv ulike alternativer, og resultatet av dette arbeidet skal ende opp i en samlet anbefaling til politikerne. Deretter blir planforslaget lagt ut på høring.

Prosjektleder Nina Ambro Knutsen forklarer om gang- og prosess i arbeidet med fastlandsforbindelsen i denne filmen:

Her kan du få mer detaljert  informasjon om alle alternativer for ny fastlandsforbindelse som nå konsekvensutredes. Det pågår også et arbeid med å se på en mer estetisk utforming av bruene. Vi minner om at løsningene er foreløpige, og at det også jobbes med å optimalisere og forbedre veglinjer og kryssløsninger.