no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
69478

Mer enn 130 innspill til fastlandsforbindelsen

Illustrasjon av den mulig bru over Vestfjorden, sett fra syd mot Jarlsberg

Publisert:

13.04.2023

Oppdatert:

14.05.2024 kl.15:56

Høringsfristen for fastlandsforbindelsen er passert og nå er arbeidet med innspillene i gang. Alle innspillene skal besvares og sjekkes opp mot planene.

—Det er mange gode og godt gjennomarbeidede innspill som har kommet inn, sier prosjektleder for Bypakke Tønsberg-regionen, Nina Knutsen. Nå går vi gjennom alle innspillene. Dersom det er ny informasjon, eller innspill som fører til at vi må endre planene, skal det også gjøres i tiden fremover, sier Knutsen.

Rett over 130 innspill er omtrent som forventet, og som vanlig kom mange av innspillene mot slutten av perioden. Dette var administrasjonen forberedt på.

—Vi en jobb å gjøre med å gå gjennom innspillene og svare dem ut, sier Nils Brandt. Brandt er prosjektleder for fastlandsforbindelsen. Det er den delen av bypakka som nå har vært på høring.

—Vi kommer til å svare ut alle innspillene så godt som mulig. Det vil ta litt tid, men når det er klart vil alt bli samlet sammen og svart ut i et felles dokument. Er det flere innspill som ligner på hverandre kommer vi til å svare felles på de det gjelder. Alt vil bli tilgjengelig for den som ønsker å se både innspillene og svarene fra prosjektet, sier Brandt.

Prosjektorganisasjonen i bypakka har som mål å behandle alle innspillene og eventuelt justere planen før sommeren. Målet er at Færder og Tønsberg kommuner samt fylkeskommunen skal rekke politisk andregangsbehandling av planene til fastlandsforbindelsen før sommerferien. Alle innspillene sammen med administrasjonenes kommentarer følger saken til politisk behandling slik at politikerne har mulighet til å se alle innspill og svar samlet.


Emneord: