no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
69476

Er du grunneier og blir direkte berørt av grunnerverv?

Illustrasjon av brua over Vestfjorden sett fra Vear og mot byen

Publisert:

23.03.2023

Oppdatert:

14.05.2024 kl.15:52

I reguleringsplanen for fastlandsforbindelsen kan du se områdene som blir direkte berørt av prosjektet og hvor det må erverves grunn. Dersom du blir berørt kan du ha rett til juridisk bistand dekket av fylkeskommunen, men det skjer ikke ennå.

Ikke ennå

Det er for tidlig i prosessen til at bypakka og fylkeskommunen kan starte med oppkjøp eller grunnerverv av eiendommer nå. Det finnes imidlertid et tilbud om tidliginnløsning av eiendommer. Dette tilbudet er det Færder og Tønsberg kommuner som står for, men dette er forbeholdt de eiendommene det er helt sikkert at vi må rive for at veiprosjektet skal kunne bygges som planlagt. Alle andre grunnerverv vil ikke kunne gjennomføres før prosjektet er vedtatt og finansieringen er på plass. 

Det skjer først etter at Stortinget har behandlet bompengeproposisjonen for bypakka, altså at Stortinget gir klarsignal til at prosjektet kan finansieres av bompenger. Dette skjer tidligst i 2024. Først da kan vi starte prosessen med å erverve alle berørte eiendommer, og det er først i denne prosessen du som grunneier kan ha rett til å få dekket utgifter til juridisk rådgivning.

Ingen plikt nå

Fylkeskommunen har ingen plikt til å dekke juridisk bistand i planprosessen, og derfor kommer vi ikke til å dekke slik bistand. Dersom du som grunneier benytter deg av juridisk bistand i denne fasen, er det for egen regning. Dersom du har fått tilbud om juridisk bistand i forbindelse med planen som var til høring, så er ikke det på vegne av fylkeskommunen eller prosjektet, og eventuelle utgifter vil ikke bli dekket.

Har du spørsmål til oss om grunnerverv eller andre bypakke-spørsmål, er du velkommen til å ta kontakt med oss på: bypakka@vestfoldfylke.no


Emneord: