no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
69495

Oppsummering fra styringsgruppemøte

Foto fra møte i overordnet styringsgruppe i Bypakke Tønsberg-regionen på fylkeshuset i Tønsberg 290623
Møte i overordnet styringsgruppe i Bypakke Tønsberg-regionen på fylkeshuset i Tønsberg 290623 Foto: Freddy S. Fagerheim

Publisert:

30.06.2023

Oppdatert:

15.05.2024 kl.12:33

Bompengeutredningen, status for fastlandsforbindelsen og veien videre for hele bypakka var tema under det siste OSG-møtet før ferien.

Det var altså møte i overordna styringsgruppe (OSG) denne torsdagen før sommerferien. OSG er det styrende organ for Bypakke Tønsberg-regionen, og er sammensatt av blant andre sentrale politikere fra kommunene og fylkeskommunen. 

Bompengeutredningen så langt

Prosjektleder for bypakka, Nina Knutsen, orienterte blant annet om bompengeutredningen og forteller at det faglige grunnlaget nå er sendt til Vegdirektoratet for kvalitetssikring. Det betyr at utredningen som administrasjonen har gjort sammen med rådgiveren, skal gjennomgås av en tredjepart for å se om det er ting som bør endres på, eller om de har innspill til hvordan bompengeinnkrevingen skal fungere. 

Utdrag fra presentasjonen rundt takster:
Toveis-innkreving med maks én betaling innenfor samme time. 
Grunntakst: 17 kr (Kjøretøy > 3,5 tonn: 34 kr)
Brikkerabatt (20% rabatt): 13,5 kr (antar at 95% av kjøretøyene vil benytte seg av brikke)
Nullutslipp (44% rabatt): 9,50 kr

Se sak om bompengeorientering her.

Veien videre

I tillegg ble det gitt en orientering om fastlandsforbindelsen, som blant annet omfatter brua mellom Ramberg og Smørberg. Videre er det gjort et omfattende arbeid med å sette sammen en prosjektportefølje som viser alle de andre prosjektene som er tenkt inn i den totale pakka. Og her blir det mye spennende for politikerne å ta fatt i etter hvert. For her ligger det blant annet en lang rekke gange- og sykkelprosjekter i både Færder og Tønsberg, som politikerne skal prioritere når den tid kommer. 

Vil du se og lese hele presentasjonen fra møtet finner du den i lenken under:
Her finner du presentasjonene fra møtet i Overordna styringsgruppe 29.06.2023

Nina orienterer OSG 29.06.23 foto-FSF.jpg


Emneord: