no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
68015

Møte i overordnet styringsgruppe 11. januar


Publisert:

06.01.2022

Oppdatert:

08.05.2024 kl.09:30

Tirsdag 11. januar er det møte i overordnet styringsgruppe i Bypakke Tønsberg-regionen. Møtet avholdes digitalt, men vil bli strømmet på Vestfold og Telemark fylkeskommune sine nettsider.

Overordnet styringsgruppe (OSG) er det overordnede styringsorganet i bypakken, og her sitter politiske representanter fra Vestfold fylkeskommune og kommunene Færder og Tønsberg. I tillegg er sentrale fagpersoner en del av gruppen.

Møtet holdes tirsdag 11. januar kl. 15:30.

En viktig sak i dette møtet er ny fastlandsforbindelse. Oppdatert beslutningsgrunnlag og strekningsvise vurderinger som grunnlag for valg av vegstandard (to versus fire felt på ny forbindelse) vil bli presentert. Saken følges også opp i neste styringsgruppemøte. Dette møtet er berammet til 25. januar kl. 15:30.

Se møtet via denne lenken eller nederst i artikkelen.

Dette er agendaen for møtet:

  • 01/22 Valg av representanter for godkjenning av saksprotokoll
  • 02/22 Godkjenning av saksprotokoll fra 02.11.21
  • 03/22 Kort status andre delprosjekter
  • 04/22 A5 – Økonomi, finansiering, bompenger
  • 05/22 A2 - Ny fastlandsforbindelse
  • 06/22 Eventuelt

Her finner du sakspapirene til møtet: Møter i overordnet styringsgruppe


Emneord: