no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
68007

Hvordan skal Teie torv bli i fremtiden - si din mening om tre forslag

Illustrasjon av et tenkt nytt Teie torg
Foto: Asplan Viak

Publisert:

14.06.2021

Oppdatert:

08.05.2024 kl.09:04

Færder kommune ønsker å utvikle Teie torv til å bli en attraktiv og sosial møteplass for besøkende og beboere i Teie sentrum. Det er derfor laget tre alternative forslag til hvordan torvet kan se ut i fremtiden.

I spørreundersøkelsen om Teie torv som kommunen gjennomførte i fjor, svarte mange at de ønsker at torget skal utvikles til en hyggelig møteplass for alle aldersgrupper.

Kommunen har på bakgrunn av disse innspillene utarbeidet tre alternative forslag for utforming av torvet. Du har nå muligheten til å si din mening om hvordan du vil at torvet skal se ut i fremtiden, og hvilke aktiviteter det skal fylles med. 

Se forslagene for utforming av torvet og svar på en en liten spørreundersøkelse. 

«Jeg håper at mange tar seg tid til å vurdere forslagene og si sin mening, sier ordfører Jon Sanness Andersen. Teie torv er et viktig handelssentrum og møteplass i kommunen vår, og vi trenger en god plan for hvordan torvet skal utformes.»

-

Her kan du se en film om Teie torv slik det er i dag.

 

Hva skjer videre

Det skal utarbeides en reguleringsplan for Teie torv. Planarbeidet ble startet opp våren 2020, og reguleringsplanen planlegges sluttbehandlet i løpet av 2022. Basert på de tre forslagene man nå kan si sin mening om, skal det utarbeides et skisseforslag for utforming av torvet. Skisseforslaget vil være en viktig del av reguleringsplanen for Teie torv.

 

Kommunen jobber med å finne finansiering for å kunne gjennomføre tiltak på torvet. Gjennomføring av tiltak vil også være avhengig av hva annet som skjer på Teie, blant annet utbyggingsprosjekter rundt Teie torv. Mange av tiltakene på gatene rundt torvet skal finansieres gjennom Bypakke Tønsberg-regionen, og henger sammen med videre framdrift på ny fastlandsforbindelse.


Emneord: