no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
69457

Fastlandsforbindelsen førstegangsbehandlet i begge kommunene

Illustrasjon av den nye fastlandsforbindelsen mellom Smørberg og Ramberg. Illustrasjon laget av COWI
Illustrasjon av den nye fastlandsforbindelsen mellom Smørberg og Ramberg. Foto: COWI

Publisert:

01.02.2023

Oppdatert:

14.05.2024 kl.15:11

Både Færder og Tønsberg kommuner har tatt stilling til om planene skulle legges ut på høring slik at alle kan komme med innspill til fastlandsforbindelsen. Det endte på to forskjellige måter

I en høringsrunde kan alle som vil, komme med innspill til planene. Det betyr i praksis at hver enkelt av oss kan komme med en høringsuttalelse. På den måten blir alle som er interessert i den nye fastlandsforbindelsen, hørt og gitt et svar.

Slik gikk det

Hovedutvalg for kommunalteknikk i Færder kommune var først ut onsdag 25. januar. Møtet startet med en orientering fra prosjektleder for fastlandsforbindelsen, Nils Brandt. Deretter ble det debatt og spørsmål rundt planene før avstemming. Det ble vedtatt med sju mot fire stemmer å legge ut planene til høring.
Vanligvis er et flertallsvedtak nok i en slik prosess. Men vedtaket ble anket fra de fire som stemte mot, og dermed sendes saken videre til formannskapet. Da blir det altså opp til formannskapet å bestemme om de vil at planene skal sendes ut på høring. Men selv om det blir flertall også der, er det mulig å anke nok en gang. Da blir det til slutt kommunestyret som må bestemme.

Fredag 27. januar var det Tønsberg kommune og utvalg for plan og bygg som skulle førstegangsbehandle planene. Også her startet møtet med en orientering fra prosjektlederen. Utvalgets medlemmer hadde mange gode spørsmål til planene slik de foreligger nå. Til slutt gikk utvalget enstemmig inn for å legge ut planene til høring.

Veien videre

Høringsperioden samkjøres mellom de to kommunene. Selv om planen er klar til høring i Tønsberg, vil høringsperioden starte etter at Færder kommune har ferdigbehandlet saken. Før planene kan sendes ut på høring og høringsperioden starter, må Færder kommune behandle saken i formannskapet 1. februar.  Dersom saken også ankes i formannskapet, går den til kommunestyret 8. februar. Blir det flertall for å legge ut planene da, starter høringsperioden på åtte uker relativt raskt etter behandling.

Det kommer mer informasjon om hvordan du kan komme med høringsinnspill til planene når de legges ut. 

 


Emneord: