no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
68451

Nytt møte i overordnet styringsgruppe 08. november


Publisert:

03.11.2022

Oppdatert:

14.05.2024 kl.11:55

Tirsdag 8. november er det igjen klart for møte i overordnet styringsgruppe i Bypakke Tønsberg-regionen. Møtet holdes på fylkeshuset i Tønsberg.

Overordnet styringsgruppe (OSG) er det overordnede styringsorganet i bypakka, og her sitter politiske representanter fra Vestfold fylkeskommune og fra Færder og Tønsberg kommuner. I tillegg er sentrale fagpersoner en del av gruppen.

Se møtet i opptak her.

Møtet avholdes ble holdt tirsdag 08. november fra kl. 1600.
Møterom: Skiringssal  
Møt litt før da hovedinngangen ikke er åpen etter kl. 1600

 

Dette er agendaen for møtet: 

  • 22/22  Valg av representanter for godkjenning av saksprotokoll
  • 23/22  Godkjenning av protokoll fra 25.05.22
  • 24/22  Tertialrapportering 2 2022
  • 25/22  Kort status bypakke-prosjekter
  • 26/22  Oppfølging verbalvedtak OSG 25.januar 2022
  • 27/22  Innsendt spørsmål om grønn mobilitet
  • 28/22  A2 - Ny fastlandsforbindelse
  • 29/22  Tilskuddsordning for bærekraftige regionbyer
  • 30/22  Kommunikasjon
  • 31/22  Eventuelt

Møtedokumentene finner du her: Møtedokumenter.

Møtet er åpent for publikum. 


Emneord: