no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
67180

Hovedlinjene fastsatt for Buskerudbyen

Buskerudbyens logo

Publisert:

11.05.2017

Oppdatert:

22.04.2024 kl.11:15

Mens vi venter på regjeringsvedtaket

Statens bidrag til en mulig ny Buskerudbypakke vil i hovedsak omfatte bygging av en ny Strømsåstunnel på E134 og utvikling av jernbanen, i første omgang mellom Drammen og Hokksund. Det kommer fram av en pressemelding fra Regjeringen.

- Regjeringen mener at en eventuell bypakke for Buskerud, skal begrenses til tiltak i det naturlige bybåndet som strekker seg mellom Lier og Hokksund. Samtidig ser vi på realiseringen av de viktige prosjektene E134 Damåsen-Saggrenda på Kongsberg og RV23 Dagslett-Linnes – E18, som selvstendige prosjekter.

Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at Samferdselsdepartementet nå har fastsatt hovedlinjer for den videre planlegging og utvikling av transportnettet i Buskerud.

Hovedlinjene er fastsatt etter drøfting i regjeringen, og med grunnlag i blant annet en konseptvalgutredning (KVU) for en eventuell Buskerudbypakke 2. Utredningen  ble gjennomført av Statens vegvesen i samarbeid med Jernbaneverket. Utredningen har vært gjennom  ekstern kvalitetssikring (KS1), og den har vært på lokal høring.

I Vestfold venter vi på Regjeringens vedtak for Bypakke Tønsberg, som er varslet å skulle komme innen kort tid.

Les hele pressemeldingen fra Regjeringen her (regjeringen.no)

Les mer om Buskerudbyen her (buskerudbyen.no)