no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
67505

Godt oppmøte på informasjonsmøte for mulig berørte grunneiere i Tønsberg

Foto fra møtet i Hogsnes skole om Fastlandsforbindelsen 25. april 2019

Publisert:

26.04.2019

Oppdatert:

22.04.2024 kl.11:02

Statens vegvesen,  Bypakke Tønsberg-regionen og Tønsberg kommune inviterte grunneiere som kan bli berørt av ny  fastlandsforbindelse til informasjonsmøte torsdag 25. april på gamle Hogsnes skole. Det var godt oppmøte med rundt 85 engasjerte beboere fra området.

På møtet informerte representanter fra Bypakke Tønsberg-regionen  om bypakken, vedtatt intensjonsavtale, videre planleggingsprosess, og om rettigheter ved grunnerverv. I spørrerunden var det særlig stor engasjement knyttet til løsninger for Hogsnesbakken.

Videre planlegging

Det er ikke bestemt nøyaktig hvor veien skal gå og hvilke konsekvenser det får for grunneiere. Dette avklares gjennom reguleringsplanen. Reguleringsplanarbeidet starter opp forsommeren 2019. I intensjonsavtalen, som ble vedtatt i desember 2018, er det særlig tre viktige føringer for reguleringsplanarbeidet som igangsettes i Tønsberg kommune: 

  1. En helhetlig løsning av Hogsnesbakken skal være en del av bypakken
  2. Det gjennomføres avbøtende tiltak for beboere på begge sider av fjorden for mest mulig å begrense ulempene med bro i byggeperioden og etter at broen er bygget.
  3. I planprogrammet skal det arbeides for å finne kostnadsreduserende tiltak.

Under arbeidet med reguleringsplanen vil det gis flere muligheter til medvirkning. Det blir åpent møte i forbindelse med varsel av planoppstart forsommeren 2019, tidspunkt blir annonsert i lokalavisene og på kommunenes nettsider. Videre vil det bli åpent møte- og kontordag når reguleringsplanen kommer på høring sommeren 2020. Deretter skal planen vedtas politisk.

Presentasjonen som ble vist i møtet

intensjonsavtale-bypakke-toensberg-regionen.pdf

Plankart for ny fastlandsforbindelse (PDF, 7 MB)