no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
67965

Møte i overordnet styringsgruppe 17. desember

Foto av gangbrua i Tønsberg kveldstid
Foto: Knut Opeide

Publisert:

02.12.2020

Oppdatert:

07.05.2024 kl.08:59

Torsdag er det møte i overordnet styringsgruppe i Bypakke Tønsberg-regionen. Møtet avholdes digitalt, men vil bli streamet på Vestfold og Telemark fylkeskommune sine nettsider.

Overordnet styringsgruppe (OSG) er det overordnede styringsorganet i bypakken, og her sitter politiske representanter fra Vestfold fylkeskommune og kommunene Færder og Tønsberg. I tillegg er sentrale fagpersoner en del av gruppen.

Møtet holdes torsdag 17. desember kl. 17.00-19.00. Se møtet her: http://vtfylke.nett.itum.tv/

Dette er agendaen for møtet:

 • 06/20 Valg av representanter for godkjenning av møtereferat
 • 07/20 Godkjenning saksprotokoll fra 26.02.20
 • 08/20 Tertialrapportering
 • 09/20 Oppfølging av vedtak hos partene fra juni 2020 om bruk av planmidler
 • 10/20 Kort status for de ulike delprosjektene
 • 11/20 Ny fastlandsforbindelse
 • 12/20 Nytt egenandelskrav
 • 13/20 Videre arbeid og framdrift
 • 14/20 Møteplan 2021
 • 15/20 Partnerskap for bærekraftige regionbyer
 • 16/20 Eventuelt

Her finner du sakspapirene til møtet.


Emneord: