no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
69509

Fastlandsforbindelsen gir ny snarvei mellom Vear og Tønsberg

Foto av to kvinner med sykler ved sykkelbod på Brygga i Tønsberg sentrum
Foto: Hans Christian Haraldsen Moen

Publisert:

29.08.2023

Oppdatert:

15.05.2024 kl.13:33

I planene for fastlandsforbindelsen i Bypakke-Tønsberg-regionen, ligger det også gang- og sykkelveier. En av de mer spektakulære går over den planlagte brua mellom Ramberg og Smørberg og over Vestfjorden.
Fra rundkjøringen på Vear, på toppen av Hogsnesbakken, er det planlagt gang- og sykkelvei ned til Vestfjorden og den nye fastlandsforbindelsen.
 
Gang- og sykkelveien møter brua ved Mæle gartneri og går videre over brua og inn i en egen tunnel på litt over 200 meter gjennom Ramdalåsen. På den andre siden går gang- og sykkelveien videre nedover Ramdalveien mot Kaldnes og Kaldnes bro (gangbrua) over Kanalen og til brygga. (Se kart nederst i saken).

Snarvei

Dagens rute via Jarlsberg og Semslinna er nesten dobbelt så lang for beboerne i Hogsnesåsen, Vear og Bjellandåsen. Dermed gir brua en snarvei over Vestfjorden.
Den planlagte sykkelveien fra Vear over Vestfjorden til Brygga er cirka tre kilometer lang. Med en snitthastighet på cirka 16 km/t med sykkel (se tall fra Transportøkonomisk institutt), vil turen ta drøyt 10 minutter. Dagens rute via Jarlsberg og Semslinna, er nesten seks kilometer. Med den samme snitthastigheten tar denne ruta mer enn 20 minutter.

Egen tunnel gjennom Ramberg

På Nøtterøy-siden går gang- og sykkelveien inn i en egen tunnel. Den kalles Rambergtunnelen. Her blir det hele tre tunnelløp, noe som betyr en egen og adskilt tunnel for de som går og sykler. Det finnes faktisk ikke mange slike tunneler i Norge. Den kanskje mest kjente er Fyllingsdalstunnellen i Bergen, og er Europas lengste med sine tre kilometer. Rambergtunnelen er til sammenligning 235 meter fra brua og til Ramdalveien/Munkerekkveien.

Nedskalert og andre delprosjekter

På brua er det planlagt vanlig gang- og sykkelvei. Opprinnelig var det tenkt fem meters bredde med separate felt for syklende og gående. Som et av innsparingstiltakene ble det i 2022 vedtatt å redusere bredden på brua. Les mer om det her.
 
Denne nye sykkelveien fra Vear er en del av selve Fastlandsforbindelsen – altså den nye hovedveien fra Jarlsberg til Smidsrødveien. Men det er mange flere gang- og sykkelprosjekter i Bypakka. Både Færder og Tønsberg har en lang liste med mulige prosjekter som også inngår i den totale Bypakka. De kan du lese mer om her.
 
Å prioritere i disse prosjektene er det politikerne som skal gjøre videre i prosessen. Oppgradering av strekningen mellom Jarlsberg og Kjelle var med i det opprinnelige forslaget, men ble også tatt ut i forbindelse med innsparingstiltakene.Hovedbilde sykkelvei vear.gif
Illustrasjonen: En ny gange- og sykkelvei fra Vear til Tønsberg er cirka tre kilometer lang. Den gamle veien, via Jarlsberg og Semslinna, er cirka seks kilometer lang.

Emneord: