no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
69513

NVE trekker innsigelsen

Illustrasjon av deler av Fastlandsforbindelsen. Her ved rundkjøring på Ramdal med Vestfjorden og den nye brua i bakgrunnen.
Illustrasjon av deler av Fastlandsforbindelsen. Her ved rundkjøring på Ramdal med Vestfjorden og den nye brua i bakgrunnen. Foto: Foto: Freddy S. Fagerheim/Montasje: Hans Christian Haraldsen Moen

Publisert:

02.09.2023

Oppdatert:

15.05.2024 kl.13:38

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har trukket innsigelsen de hadde til reguleringsplanen for ny fastlandsforbindelse til Færder.

Fredag ettermiddag mottok Bypakke Tønsberg-regionen brevet fra NVE der de opplyser at de trekker innsigelsen de hadde i forbindelse med høringsrunden til reguleringsplanen.

NVEs konklusjon

I brevet fra NVE står det følgende:
NVE trekker innsigelse til planen. Vi vurderer at vi ikke lenger har grunnlag for innsigelse til planen. Under forutsetning av at planen blir vedtatt i samsvar med det vurderte utkastet trekker NVE innsigelsen til detaljreguleringsplan for ny fastlandsforbindelse fra Færder.

Bakgrunn

Det var i forbindelse med høringsrunden tidligere i år at NVE leverte sin innsigelse.
Årsaken var at NVE har kommet med en ny veileder og ny metodikk for sikkerhet mot kvikkleireskred. Altså de har oppdatert måten det skal dokumenteres på. Denne veilederen kom etter at den geotekniske rapporten for ny fastlandsforbindelse var ferdigstilt.

Det betyr at rapporten for ny fastlandsforbindelse ble utarbeidet etter gammel veileder, og derfor måtte den oppdateres og tilpasses den nye veilederen fra NVE. Arbeidet med å tilpasse planene til den nye veilederen startet umiddelbart da innsigelsen kom inn i forbindelse med høringsrunden. Dette er med andre ord et bevis på at høringsverktøyet fungerer som det skal.

Dialog hele veien

Sammen med rådgiver COWI har bypakke-administrasjonen hatt løpende kontakt med NVE for å sikre en så smidig prosess som mulig. Nå er resultatet av arbeidet klart: Innsigelse er trukket, og NVE har ikke noe å utsette på planene for ny fastlandsforbindelse.


Emneord: