no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
66687

Dette er noe av det som skjer i Bypakke Tønsberg-regionen i 2024

Montasje med skisser av ulike deler av Fastlandsforbindelsen knyttet til et kart
Foto: Foto/Montasje: Fredrik Samson Fagerheim/Hans Christian Haraldsen Moen, Bypakke Tønsberg-regionen

Publisert:

13.03.2024

Oppdatert:

22.04.2024 kl.10:59

Bypakka er inne i en litt roligere periode, i alle fall utad. Men i bypakke-adminstrasjonen er det ikke rolig.

Det jobbes blant annet med stortingsproposisjon, KS2, og vi skal i gang med planlegging av ny vei i Hogsnesbakken og fire felt fra Jarlsberg til E18.

Etter at reguleringsplanen for Fastlandsforbindelsen og finansiering av hele Bypakka ble vedtatt av politikerne i fylkeskommunen, Tønsberg kommune og Færder kommune høsten 2023, er Bypakke Tønsberg-regionen inne i en administrativ fase. Derfor kan det kanskje se ut som om det ikke skjer så mye i prosjektet. Men det gjør det.  

Administrativ periode 

Det skal lages en proposisjon til Stortinget. Det er selve saken som Stortinget skal stemme over for å si ja eller nei til at Bypakke Tønsberg-regionen og delprosjektene kan bompengefinansieres. Samtidig jobbes det med å klargjøre dokumentene som skal til KS2, eller «Kvalitetssikring av styringsunderlag samt kostnadsoverslag» som det egentlig heter. Dette er en ekstern tredjepartskontroll av planene.

KS2-prosessen tar normalt rundt et halvt år, men kan også ta lenger tid. For å komprimere tidsbruken, jobbes det parallelt med stortingsproposisjonen og KS2-dokumentene. Forhåpentligvis kan Stortinget behandle ny fastlandsforbindelse i løpet av høsten, men det er det for tidlig å si sikkert ennå. 

Klagebehandling i gang

I januar behandlet kommunene klagene som var kommet inn på vedtaket av reguleringsplanene til Fastlandsforbindelsen. Først i Tønsberg, så i Færder. Begge kommunene avviste alle klagene som var kommet inn.

Normal prosedyre etter dette er at klagene sendes videre til Statsforvalteren. Dette gjelder dermed også de omtrent tretti klagene som kom fra Tønsberg og Færder. De sendes til Statsforvalteren så raskt som mulig. Det er ikke kjent hvor langt tid Statsforvalteren trenger på behandlingen, men Bypakke Tønsberg-regionen vil informere så fort som mulig.  

Les mer om delprosjektene i Bypakka

Hogsnesbakken og Semslinna

Fylkeskommunen har startet planleggingsarbeidet for delprosjektene Semslinna og Hogsnesbakken. Akkurat nå er det de forberedende arbeidene som er i gang, slik at man kan varsle oppstart av planarbeidet. Når det blir varslet om oppstart av regulering er det mulig å komme med innspill som prosjektet skal ta med seg i den videre planleggingen. Målet er å varsle oppstart av begge prosjektene i løpet av våren. Arkeologiske registreringer starter etter planen til sommeren. 

Semslinna får større kapasitet 

For å redusere trafikkmengden over Kanalbrua og gjennom byen, er det avgjørende at veien fra Jarlsberg til E18 på Sem får større kapasitet. I planene ligger det derfor en utvidelse fra dagens to felt til fire felt, og som i dag med gang- og sykkelvei.  

Hogsnesbakken utvides 

Det planlegges en utvidelse av dagens vei med ny gang- og sykkelvei i Hogsnesbakken. Der dagens vei ligger i dag, planlegges det med gang- og sykkelvei, mens selve veien er tenkt å flyttes lenger inn vestover. 

Å øke kapasiteten for gående og syklende på flere av delstrekningene langs hovedaksene inn mot sentrum er avgjørende for suksess i prosjektet. Utbedring av Hogsnesbakken er derfor et viktig delprosjekt i Bypakke Tønsberg-regionen. 

Grunneiere

Mange grunneiere som blir berørt av Fastlandsforbindelsen lurer sikkert på hva som skjer med eiendommene sine. Det korte svaret er at det ikke kommer til å skje så veldig mye med det aller første. Men Bypakke Tønsberg-regionen kommer til å ta kontakt med alle berørte grunneiere om ganske kort tid for å tilby mer direkte informasjon om tidsforløpet og prosessen videre.  

Årsaken til at ikke alle eiendommer kan innløses med en gang reguleringsplanen ble vedtatt, er at prosjektet er avhengig av stortingsbehandling først. Det er Stortinget som må godkjenne at prosjektet kan delvis finansieres med bompenger. Det kan skje i løpet av året, men det er det altså for tidlig å si noe om ennå.

Les mer: Dette er Bypakka

Nytt møte i OSG

Overordnet styringsgruppe (OSG), er det overordnede styringsorganet i Bypakke Tønsberg-regionen. I gruppa sitter det politiske representanter fra Tønsberg kommune, Færder kommune og Vestfold fylkeskommune. I tillegg sitter det sentrale fagpersoner i styringsgruppa. Årets første møte og det første møtet etter valget i høst, holdes 14. mars 15.30 på fylkeshuset i Tønsberg. Adressen er Svend Foynsgate 9 i Tønsberg. Møtet er åpent for alle. 

Det kommer mer informasjon fra bypakka, så følg med Bypakkas nettsider.  

Les mer om Bypakka og historikken