no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
68020

Møte i samarbeidsgruppa 18. januar

Foto av Vestfjorden tatt fra Smørberg mot Ramdal

Publisert:

19.01.2022

Oppdatert:

08.05.2024 kl.10:29

Det var igjen klart for en statusoppdatering om Bypakke Tønsberg-regionen, og engasjerte medlemmer stilte gode spørsmål og kom med tydelige innspill til prosjektgruppa.

Det siste tiden har fastlandsforbindelsen hatt en skikkelig runde under lupen for å se på mulige innsparingstiltak. Prosjektorganisasjonen har sett på flere områder langs den planlagt traseen og presentert hvilke tiltak som kan gjennomføres og hva det kan gi av besparelser.

Det er tidligere jobbet mye med å planlegge og tilpasse ny fastlandsforbindelse til omgivelsene på best mulig måte. innsparingsforslagene dermed naturlig nok gi noen konsekvenser. Dette fikk samarbeidsgruppa presentert i går kveld. 

Se hele presentasjonen fra møtet her.

Engasjerte velforeninger
På begge sider av den planlagt brua er det berørte nabolag, og velforeningene på Smørberg- og Ramberg-siden fortalte tydelig hva som er bekymringene for sitt nabolag. Naturvernforbundet tok også til orde for å si hva som er deres synspunkt på fastlandsforbindelsen og planene som ble presentert denne ettermiddagen. De stilte blant annet spørsmål ved behovet for fire felt, både knyttet til beredskapshensyn og trafikkutvikling. Næringstransportens interesser var også representert, og meldte inn at det er sannsnynlig at næringstransporten øker framover. 

Innstilling bare dager unna
Prosjektorganisasjonen er nå i sluttspurten med å oppdatere alle aspekter ved de forskjellige innsparingsmulighetene som ble presentert i møtet. Dette blir snart offentlige dokumenter og allerede tirsdag 25. januar skal den overordna styringsgruppa ta stilling til vegstandard og hva det skal jobbes med videre i Bypakke Tønsberg-regionen.


Emneord: