no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
68000

Inviterer til dialogmøte om buss og sykkel i Møllegaten og Tollbodgaten

Person på sykkel i Storgaten i Tønsberg omkranset av planter og blomster
Foto: Freddy S. Fagerheim

Publisert:

07.05.2021

Oppdatert:

08.05.2024 kl.08:48

Tønsberg by vokser! Vi vil ha flere innbyggere og brukere av byen vår, men ønsker oss ikke mer kø, trafikkstøy og forurenset luft. Derfor ønsker vi å legge til rette for at flere kan gå, sykle og ta buss i Tønsberg sentrum.

For å gjøre det mer attraktivt å gå, sykle og ta buss, trenger vi gater som gjør det lettere å velge disse transportformene. God fremkommelighet, trygghet og trivelighet er viktige stikkord.

Hvilke trafikantgrupper skal prioriteres i Møllegaten og Tollbodgaten?

Gjennom arbeidet med gatebruksplanen for Tønsberg sentrum (2017) så man store fordeler med å legge buss til Møllegaten, for å sikre en effektiv busstrasé gjennom sentrum, mens hovedtrasé for sykkel ble lagt til Tollbodgaten. Senere har det kommet flere innspill som har pekt på uheldige konsekvenser av å legge til rette for tyngre kjøretøy gjennom en sentral bygate, og tett på flere parker og byrom.

Tønsberg kommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune har på bakgrunn av innspillene gjort nye vurderinger av trasevalget for buss og sykkel gjennom byen. Valget står mellom 1) buss i Møllegaten og sykkel i Tollbodgaten, eller 2) sykkel i Møllegaten og buss i Tollbodgaten.

Du finner mer informasjon om de ulike løsningene her: 

https://storymaps.arcgis.com/stories/78bc02f741524bb6b3d5a3f924c923e3

Vi inviterer deg til dialogmøte 20. mai 

Er du eller dere enige i våre vurderinger? Er det noe vi har glemt eller burde ta med i det videre arbeidet? Vi vil gjerne høre dine innspill, og inviterer deg derfor til dialogmøte 20. mai klokken 15.30 - 17.00.

På møtet vil vi gå gjennom litt historikk, før vi deler inn grupper for å diskutere fremtidig sykkel- og bussakse mellom øvre og nedre del av Tønsberg sentrum.

Påmeldingsskjema finner du på Tønsberg kommunes hjemmesider. 

Møte blir digitalt. Vi ber dere melde dere på her innen 18. mai. (Maks 90 deltagere)

Har du innspill, men kan ikke delta på møtet? 

Da vil vi veldig gjerne høre fra deg uansett! Send dine innspill til oss her  innen 24. mai.

Forberedelse til møtet / før du sender innspill til oss 

Se gjerne over vurderingsskjemaet hvor vi har lagt inn våre foreløpige vurderinger før du sender inn dine innspill eller deltar på møtet den 20. mai 2021. Bakgrunn for vurderingene  kan du lese mer om i kunnskapsgrunnlaget.


Emneord: