no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
67503

Grunneiere i Tønsberg inviteres til informasjonsmøte 25. april

En mulig løsning på Fastlandsforbindelsen sett fra Vear mot Byfjorden i Tønsberg

Publisert:

10.04.2019

Oppdatert:

22.04.2024 kl.11:03

Grunneierne i Færder hadde sitt møte 4. april. 25. april holdes samme møte for grunneiere som kan bli berørt i Tønsberg kommune.

Tid: torsdag 25. april kl. 18.30 – 20.30
Sted: gamle Hogsnes skole (gymsalen)

Det vil bli informert om den videre prosessen for reguleringsplanarbeidet, grunnerverv, fremdrift, med mer. Representanter fra Statens vegvesen og kommunen vil være til stede.

Har du spørsmål før møtet? 

Tønsberg kommune
Anne Skov
anne.skov@tonsberg.kommune.no
Mobil: 924 66 772

Statens vegvesen
Nils Brandt:
nils.brandt@vegvesen.no
Mobil:  993 86 033

Åpent møte for alle ved oppstart av reguleringsplan

Våren 2019 starter arbeidet med reguleringsplanen for broforbindelsen.  Da arrangeres det et åpent møte hvor alle som er interessert i prosjektet kan komme. Tidspunkt blir annonsert i lokalavisene og på kommunenes nettsider.