no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
67205

Hvor skal vi sykle, gå, kjøre bil og buss i 2024?

Foto fra gågate i Tønsberg sentrum med brostein og personer

Publisert:

24.05.2017

Oppdatert:

22.04.2024 kl.11:15

Gatebruksplanen for Tønsberg sentrum er ute på høring.

Bypakke Tønsberg-regionen og Tønsberg kommune har lagd et utkast til gatebruksplan for Tønsberg sentrum som nå ligger ute til høring.

En ny fastlandsforbindelse mellom Tønsberg og Nøtterøy/Tjøme vil avlaste Tønsberg sentrum for biltrafikk og gi nye muligheter for buss, sykkel og folkeliv i byen. Gatebruksplanen foreslår nye løsninger for hvordan vi kan bruke gatene våre i fremtiden. Planen er et av delprosjektene i Bypakke Tønsberg-regionen.

Les gatebruksplanen for Tønsberg sentrum.

Gatebruksplan for 2024
- Bypakken har nådd en viktig milepæl og dette er det første planarbeidet som vil bli ferdigstilt. I gatebruksplan 2024 er det lagt vekt på å se muligheter slik byen er i dag og med ny fastlandsforbindelse på plass i 2024. For Tønsberg sentrum og bypakka vil det være viktig å tenke en trinnvis utvikling av transportnettet, sier Nina Ambro Knutsen, prosjektleder for Bypakke Tønsberg-regionen.

God fremkommelighet for alle trafikkgrupper og attraktive løsninger for de som går, sykler og reiser kollektivt er viktige premisser i planen.

Informasjonsmøte og «åpent kontor»
Alle interesserte vil få en bred orientering om gatebruksplanen og god anledning til å stille spørsmål på et informasjonsmøte tirsdag 30. mai. Møtet er i Tønsberg rådhus kl. 18.00-20.00.

Bypakke Tønsberg-regionen holder også ”åpent kontor” i rådhuset tirsdag 13. juni og mandag 3. juli kl.15.00-17.00. Her du snakke med de som jobber med gatebruksplanen på tomannshånd.

Innspill til gatebruksplanen
Høringsutkastet til «Gatebruksplan for Tønsberg sentrum» ligger på nettsidene til Tønsberg kommune.

Innspill til planen kan sendes til Tønsberg kommune innen 7. juli på e-post postmottak@tonsberg.kommune.no eller i brev til Tønsberg kommune, postboks 2410, 3104 Tønsberg (merkes med ”uttalelse gatebruksplan”).

Spørsmål til planarbeidet?
Dersom du har spørsmål til planarbeidet kan du ta kontakt med:

Lene Stenersen, Statens vegvesen (fagansvarlig for gatebruksplanen)
lene.stenersen@vegvesen.no, tlf. 33 37 18 22

Marthine Søyland Hoel, Tønsberg kommune (saksbehandler for gatebruksplanen)
msho@tonsberg.kommune.no, tlf. 33 34 86 08