no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
67992

Departementet avlyste etterlengtet møte med Bypakka

Syklister over gangbru
Foto: Knut Opeide

Publisert:

03.03.2021

Oppdatert:

07.05.2024 kl.15:11

For å komme videre med planene i Bypakke Tønsberg-regionen må det komme klare svar fra Samferdselsdepartementet. Bypakka trenger å få avklart hvor mye kommunene og fylkeskommunen må dekke i egenandel, noe de håpet å få svar på i møtet onsdag.

Møtet som har vært planlagt i lang tid, ble dessverre avlyst i dag. Både fylkesordfører Terje Riis-Johansen, Tønsberg-ordfører Anne Rygh Pedersen, og Færder-ordfører Jon Sanness Andersen er tydelige på at dette ikke er heldig for situasjonen bypakka er i nå.  

- Vi finner det svært beklagelig at dagens avtalte møte med Samferdselsdepartementet om videre framdrift for Bypakke Tønsberg-regionen ikke ble gjennomført. Nytt møte er satt til 24. mars.  Det er svært viktig at dette møtet gjennomføres som planlagt, sier ordførerne i en kommentar i etterkant av møtet.
 
Trenger avklaring
I møtet med Samferdselsdepartementet den 24. juni 2020 ble Bypakke Tønsberg-regionen bedt om å se på mulighetene for å redusere bypakka og øke den lokale finansieringsandelen. Dette har prosjektet jobbet med lokalt, og partene er innstilt på både å redusere omfanget av pakka og stille med lokal egenandel. Det ble avtalt et nytt møte mellom Bypakke Tønsberg-regionen og Samferdselsdepartementet høsten 2020. 

- Selv om dette møtet fortsatt ikke er gjennomført, ser vi frem til å presentere dette arbeidet for departementet med sikte på å kunne fortsette arbeidet med Bypakke Tønsberg-regionen, sier de tre ordførerne. 

Bakgrunn
Bypakke Tønsberg-regionen har jobbet med en forbedring av infrastrukturen i Tønsberg og Færder i nærmere 10 år. Dette arbeidet var i ferd med å finne sin løsning gjennom forslag til vedtak i henholdsvis Tønsberg og Færder kommunestyrer og Vestfold og Telemark fylkesting i juni 2020. Det lå et omfattende administrativt og politisk arbeid til grunn for dette. Departementets brev av 29. mai 2020 med utdyping av nytt egenandelskrav i bypakker flere steder har ført til at arbeidet nå har stoppet helt opp. Dette er svært beklagelig med tanke på alle berørte innbyggere som venter på viktige avklaringer, og for den fremtidige utviklingen av regionen.
 
 
Økonomiske utfordringer
Bypakke Tønsberg-regionen har også nå kommet i en svært krevende økonomisk situasjon. Det er forskuttert til sammen over 100 millioner kroner til planlegging. Dette var forutsatt finansiert gjennom en fremtidig bypakke. Slik situasjonen nå er, risikerer kommuner og fylkeskommune og måtte dekke dette av ordinær drift, med de konsekvensene det har for den øvrige virksomheten.
 
Behovet for ny fremdrift i Bypakke Tønsberg-regionen er derfor svært stort.
 
Terje Riis-Johansen, Fylkesordfører, Vestfold og Telemark fylkeskommune
Anne Rygh Pedersen, Ordfører, Tønsberg kommune
Jon Sanness Andersen, Ordfører, Færder kommune


Emneord: