no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
67418

Møte i styringsgruppen for bypakken

– Det viktigste for innbyggerne i Færder og Tønsberg er at vi får på plass en ny fastlandsforbindelse, sier Rune Hogsnes (H), leder i overordnet styringsgruppe for Bypakke Tønsberg-regionen.
– Det viktigste for innbyggerne i Færder og Tønsberg er at vi får på plass en ny fastlandsforbindelse, sier Rune Hogsnes (H), leder i overordnet styringsgruppe for Bypakke Tønsberg-regionen.

Publisert:

14.06.2018

Oppdatert:

22.04.2024 kl.11:08

Tirsdag 19. juni er det møte i overordnet styringsgruppe, og den videre prosessen for ny fastlandsforbindelse er blant sakene som står på sakskartet.

I mai var valg av løsning for ny fastlandsforbindelse oppe til politisk behandling i Tønsberg bystyre, Færder kommunestyre og Vestfold fylkesting.

De folkevalgte organene har vedtatt ulike veiløsninger etter at Tønsberg og Færder gikk for tunnel, mens det ble flertall for bru i Vestfold fylkesting.

- Vi sitter med ulike politiske vedtak hos partene, og vi gjør nå det vi kan for å finne en løsning på dette slik at vi kan komme videre i arbeidet med fastlandsforbindelsen, sier Rune Hogsnes (H), fylkesordfører og leder av overordnet styringsgruppe for Bypakke Tønsberg-regionen.

Det er en forutsetning for den videre prosessen at de tre partene bypakken har gjort likelydende vedtak. Det er Vestfold fylkeskommune som skal eie den nye fylkesveien, og kommunene Tønsberg og Færder skal vedta kommunedelplanen som planmyndighet innenfor sitt geografiske område.

Dialogen er i gang

Det vært den siste tiden vært flere møter mellom politikerne i Færder, Tønsberg og fylkeskommunen.

- Det viktigste for innbyggerne i Færder og Tønsberg er at vi får på plass en ny fastlandsforbindelse. Jeg er opptatt av at planleggingen og byggingen av forbindelsen ikke blir forsinket. Derfor er det viktig med en konstruktiv dialog mellom de tre partene for å finne en god løsning for hele Tønsberg-regionen, sier Rune Hogsnes.

Tidligere denne uken møttes politikerne i overordnet styringsgruppe hos fylkesmannen. Her ble det avklart at fylkesmannen tar på seg rollen som tilrettelegger for den videre prosessen. Han skal bidra til dialog mellom partene slik at politikerne sammen finner en løsning for ny fastlandsforbindelse.

Det neste møtet i overordnet styringsgruppe er 19. juni, og her står den videre prosessen å finne en løsning for ny fastlandsforbindelse på dagsordenen.