no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
69453

Ny fastlandsforbindelse tema hos Tønsberg og Færder Næringsforening

Foto av Bypakke Tønsberg-regionens leder Nina Knutsen på besøk hos Tønsberg og Færder næringsforening
Prosjektleder Nina Knutsen orienterte om status for Bypakke Tønsberg-regionen hos Næringsforeningen i Tønsberg. Foto: Freddy S. Fagerheim

Publisert:

20.01.2023

Oppdatert:

14.05.2024 kl.15:04

Næringsforeningene kaller prosjektet den viktigste enkeltsaken for næringsliv og innbyggere i vår region, og det var en lydhør og unison forsamling som ønsker prosjektet gjennomført — fort.

Iveren etter å se at fastlandsforbindelsen blir realisert er stor i næringsforeningene. Mange er utålmodige etter å få på plass en samfunnssikker og robust fastlandsforbindelse mellom Ramberg og Smørberg. Utviklingen for næringslivet på øyene er avhengig av at den planlagte brua kommer på plass og behovet har vært der i flere årtier allerede, ble det sagt fra salen.

Også viktig for Tønsberg

Allerede i 2025 sier Bane Nor at det skal være klart for fire tog i timen mellom Tønsberg og Oslo, og vi har en god befolkningsvekst i regionen vår. Tønsberg trenger brua for å blant annet å kunne lede trafikk ut av sentrum. På den måten kan byen legge mer til rette for kollektivtrafikk, sykkel og gange. Og med redusert trafikk i Nedre Langgate, binde øvre og nedre bydel bedre sammen og få et mer attraktivt sentrum. 

Politikere fra kommunene Færder og Tønsberg, fra fylkeskommunen og representanter fra LO, NHO og andre fra næringslivet var på plass for å høre siste nytt om fastlandsforbindelsen. Det var altså næringsforeningene i Tønsberg og i Færder som var vertskap denne dagen.

Prosjektleder for Bypakke Tønsberg-regionen, Nina Knutsen, orienterte om status for bypakka, og prosjektleder for fastlandsforbindelsen, Nils Brandt, orienterte om de konkrete planene som nå er til politisk behandling i Færder og Tønsberg.

Nå venter vi altså på at kommunene skal behandle planene før de kan legges ut til høring. Og det er da du som innbygger kan si din mening om fastlandsforbindelsen, men først skal de altså behandles politisk.

Her finner du alle dokumentene som kommunene nå skal behandle. 


Emneord: