no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

2024 og første møte i overordnet styringsgruppe

Etter valget i fjor høst, er dette det første møtet for en rekke nye medlemmer i det som er Bypakke Tønsberg-regionens øverste, styrende organ.
Kollasj med biler i trafikk, kart over fastlandsforbindelsen og to unge kvinner som triller sykkel med Slottsfjellet i bakgrunnen.
Bypakka i Tønsberg-regionen skal bli et helhetlig miljøvennlig, robust og effektivt transportsystem.
Foto: Kollasj og foto: Freddy Samson Fagerheim og Hans Christian Haraldsen Moen, Bypakke Tønsberg-regionen

Etter fjorårets fylkes- og kommunevalg er det altså en rekke nye medlemmer i Overordnet styringsgruppe, OSG. Det er satt av ekstra god tid denne gangen, blant annet til flere orienteringssaker.  

I fjor høst ble reguleringsplan og finansieringsmetoden for Fastlandsforbindelsen politisk vedtatt lokalt. Det var klarsignalet til prosjektorganisasjonen for å starte prosessen mot KS2 (ekstern kvalitetssikring) og stortingsbehandling. Vinteren, og nå videre fremover i vår, er det dette arbeidet det i all hovedsak handler om i Bypakka.  

I vinter er det også gjennomført et nytt anslag for kostnadene på Fastlandsforbindelsen. Dette, i tillegg til fremdrift og prosjektbestillinger for Semslinna og Hogsnesbakken, er på dagsordenen i møtet.

Last ned og les møtedokumentene her.

Tid og sted:  

Møtet foregår på fylkeshuset i Tønsberg 14. mars klokken 15.30-18.30. Møtet er åpent for alle. Merk at dørene på Fylkeshuset stenger 16.00, så husk å møte presis. 
Fylkeshuset finner du i Svend Foyns gate 9, 3126 Tønsberg. 
Vel møtt.

Publisert: 13.03.2024 Oppdatert: 03.04.2024 kl.09:59