no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
68011

Møte i overordnet styringsgruppe 2. november 2021

Arkivfoto av møte i overordnet styringsgruppe i Bypakke Tønsbegr-regionen mai 2018

Publisert:

29.10.2021

Oppdatert:

08.05.2024 kl.09:07

Tirsdag 2. november kl. 15:30 er det møte i overordnet styringsgruppe i Bypakke Tønsberg-regionen.

Overordnet styringsgruppe (OSG) er det overordnede styringsorganet i bypakken, og her sitter politiske representanter fra Vestfold fylkeskommune og kommunene Færder og Tønsberg. I tillegg er sentrale fagpersoner en del av gruppen.

Møtet holdes på Fylkeshuset i Tønsberg, Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg. Møterom: Skiringssal

Møtene er åpne for publikum. Vennligst møt presis da hoveddøren blir låst etter kl. 15:45.

Dette er agendaen for møtet:

 • 19/21 Representanter for godkjenning av protokoll

 • 20/21 Godkjenning av saksprotokoll fra 21.06.21

 • 21/21 Orienteringer

 • 22/21 Tertialrapportering 2

 • 23/21 A2 - Ny fastlandsforbindelse

 • 24/21 Status andre delprosjekter

 • 25/21 A5 - Økonomi, finansiering, bompenger

 • 26/21 OSG-møter

 • 27/21 Eventuelt

  Her finner du sakspapirene til møtet: Møter i Overordnet styringsgruppe


Emneord: