no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
67490

Møte i styringsgruppen 5. mars

Overordnet styringsgruppe (OSG) i Bypakke Tønsberg-regionen var samlet til et nytt møte tirsdag 5. mars. Møtet var åpent for publikum.

Publisert:

28.02.2019

Oppdatert:

22.04.2024 kl.11:04

Overordnet styringsgruppe (OSG) i Bypakke Tønsberg-regionen samles til et nytt møte tirsdag 5. mars. Møtet er åpent for publikum.

Møtet avholdes 5. mars kl. 15.30 – 17.30 i Vestfold fylkeskommune, møterom Skiringssal. 

Overordnet styringsgruppe er det overordnede styringsorganet i bypakken, og her sitter politiske representanter fra fylkeskommunen og kommunene Nøtterøy, Tjøme og Tønsberg. I tillegg er sentrale fagpersoner en del av gruppen.

Dette er agendaen for møtet:

1/19 Valg av representanter for godkjenning av møtereferat

2/19 Godkjenning saksprotokoll 12. november 2018

3/19 Intensjonsavtale om Bypakke Tønsberg - regionen 
– Oppfølging av punkter i avtalen

4/19 A2 – Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme
– Bestilling fra Bypakke-organisasjonen til SVV 
– Avbøtende tiltak

5/19 A3 – Gatebruksplan for Teie 
– Høringsuttalelser
– Evt. endringer i planforslag 

6/19 Status Bypakkens andre prosjekter 
– A1 – Gatebruksplan for Tønsberg 
– A2 – Gange, sykkel og kollektiv 

7/19 Årsrapport 2018

8/19 Budsjett 2019

9/19 Ny forskutteringssak i 2019
– Kort orientering

10/18 Eventuelt

Her finner du sakspapirene til møtet.