no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
67285

Foreløpige alternativer

Alternativ til fastlandsforbindelse Korridor 1
Foto: Statens vegvesen

Publisert:

10.11.2015

Oppdatert:

22.04.2024 kl.11:22

Her ser du ett av alternativene for ny fastlandsforbindelse.

Du kan se de andre foreløpige alternativene på Flikcr.

Det er til sammen 19 vegalternativer i de to aktuelle korridorene som utredes. Statens vegvesen, samarbeidskommunene og Vestfold fylkeskommune jobber med å finne mulige vegalternativer for fastlandsforbindelse mellom fastlandet og Nøtterøy og Tjøme.

Alternativene ble presentert for overordnet styringsgruppe for bypakke Tønsberg-regionen på møte sist uke. Arbeidet med alternativene skjer parallelt med formell høring og fastsetting av planprogrammet for interkommunal kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse.

Statens vegvesen presiserer at de fortsatt er på et overordnet nivå, og det gjenstår mye arbeid med de ulike alternativene. Nå gjelder det å finne ut hva som er muli gå bygge, i tillegg til å vurdere fordeler og ulemper ved de ulike alternativene. Ingen av dem er ferdig bearbeidet, og det kommer endringer i løpet av kommunedelplanen og i neste fase: reguleringsplanfasen. Da skal løsningene optimaliseres, og dette gjelder uansett hvilket alternativ som velges i kommunedelplanfasen.

Kommunedelplanprosessen skal avklare den ene veglinjen som anbefales gjennomført, og optimaliseres i reguleringsplanen.