no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
69461

Planen for ny fastlandsforbindelse er ute på høring

Illustrasjon av en mulig bru over Vestfjorden, den nye fastlandsforbindelsen mellom Tønsberg og Færder kommune.
Foto: COWI

Publisert:

09.02.2023

Oppdatert:

14.05.2024 kl.15:32

Høringsperioden for planene til den den nye fastlandsforbindelsen mellom Ramberg og Smørberg er i gang. Høringsfristen er 2. april 2023, og nå kan du komme med dine innspill til planene.

Dette er til høring

Fastlandsforbindelsen fra Færder kommune er det største og viktigste delprosjektet i Bypakke Tønsberg-regionen. Den skal gi omtrent 30 000 innbyggere i Færder og deler av Tønsberg kommune en mer samfunnsikker og robust forbindelse til fastlandet. Nå er reguleringsplanen på høring og vi ønsker å høre dine innspill. Det betyr at alle som har interesse i prosjektet, kan sende inn sine innspill til planene. Selve høringsperioden er nesten sju uker lang og avsluttes 2. april 2023.

Her finner du alle dokumentene til høringen.

Informasjon til befolkningen   

I forbindelse med planen og alle dokumentene som nå ligger ute, ønsker prosjektorganisasjonen å være tilgjengelig med informasjon. Derfor er det lagt opp til et omfattende informasjonsløp med digitalt informasjonsmøte, åpen kontordag og mulighet for å bestille personlige møter med prosjektet. På det digitale informasjonsmøtet vil det bli en gjennomgang av planene som er ute til høring. Har du spørsmål til oss, er det lurt å sende dem inn i forkant av møtet. Det gjør du ved å sende epost til bypakka@vtfk.no.
(Ny epostadresse fra 2024 er bypakka@vestfoldfylke.no

Det blir også anledning til å stille spørsmål underveis i selve møtet. Vi svarer på så mange spørsmål vi rekker. Møtet blir tatt opp og lagt ut på bypakkas hjemmesider i etterkant. Ønsker du én til én-dialog med oss, kan du bestille møtetid, eller du kan komme innom på vår åpne kontordag.

Digitalt informasjonsmøte

Onsdag 1. mars 2023 kl. 18.00—19.30 
Spørsmål sendes til: bypakka@vtfk.no (Ny epostadresse fra 2024 er bypakka@vestfoldfylke.no)

Lenke til møtet kommer på våre hjemmesider

Åpen kontordag

Mandag 6. mars kl. 12.00—19.00. Denne dagen er det bare å komme innom. 
Det er ikke nødvendig å avtale tid på forhånd.

Bestille tid med oss

Du kan velge å bestille tid på følgende dager: Tirsdag 7. mars, torsdag 9. mars eller mandag 13. mars. 
Vi vil kunne tilby flere møtedager ved behov. Bestill tid ved å henvende deg til bypakka@vtfk.no eller på telefon 35 91 70 00.

Høringsuttalelse

Synspunkter eller merknader til planarbeidet sendes skriftlig innen 2. april 2023 til:
Vestfold og Telemark fylkeskommune, Postboks 2844, 3702 Skien, eller på e-post: post@vtfk.no  
Husk å merke innspillene med: «23/08194 Ny fastlandsforbindelse fra Færder».

Hva skjer med min eiendom?

For å gjennomføre prosjektet er det behov for å erverve grunn. I noen tilfeller er det behov for å erverve hele eiendommer. Dem dette gjelder, har prosjektet allerede vært i dialog med. I en del andre tilfeller er det behov for å erverve deler av eiendommen, også kalt «stripeerverv». Så langt har ikke prosjektet vært i direkte dialog med dem dette gjelder. Disse varsles i oppstarten av høringsperioden. Det er laget såkalte w-tegninger som viser nødvendig grunnerverv. Disse inneholder gårds- og bruksnummer, samt beslag av areal. Disse tegningene finner du blant høringsdokumentene på bypakketonsbergregionen.no

Veien videre

Alle høringsuttalelser til planforslaget vil bli gjennomgått, og det vil bli vurdert om det er behov for å gjøre endringer i planforslaget før politikerne får planene til endelig behandling. Alle innsendte høringsinnspill vil bli referert og kommentert i saken som går til politikerne ved sluttbehandling av planen. Vi gjør oppmerksom på at det derfor ikke vil bli gitt individuelle tilbakemeldinger underveis til den enkelte som sender inn høringsuttalelse.

Hva betyr alt dette?

En reguleringsplan er bindende for fremtidig arealbruk og grunnlag for eiendomserverv, og planarbeidet er basert på vedtatt kommunedelplan i Færder og Tønsberg kommuner i mars 2019. I reguleringsplanen viser plankartet de ulike reguleringsformål med tilhørende bestemmelser. Plandokumentene med plankart, bestemmelser, planbeskrivelse og en rekke tegninger og fagrapporter kan leses på Bypakkas hjemmesidepå Tønsberg kommunes hjemmeside, og Færder kommunes hjemmeside.

Spørsmål om prosjektet kan rettes til:

Vestfold og Telemark fylkeskommune
v/ Arild Vestbø, tlf. 918 28 740, 
E-post: arild.olav.vestbo@vestfoldfylke.no

Færder kommune
v/ Anne Delbeck, tlf. 951 97 139.
Telefontid: mandag og onsdag 10:00-14:00.  
E-post: anne.delbeck@faerder.kommune.no

Tønsberg kommune
v/ Ståle Sørensen, tlf. 473 57 578. 
Telefontid: mandag og onsdag 10:00-14:00. 
E-post: stale.sorensen@tonsberg.kommune.no


Emneord: