no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
67521

Møte i overordnet styringsgruppe 26. september

Møte i Overordnet styringsgruppe i Bypakke Tønsberg-regionen

Publisert:

24.09.2019

Oppdatert:

22.04.2024 kl.11:01

Det er møte i overordnet styringsgruppe i Bypakke Tønsberg-regionen torsdag 26. september på fylkeshuset. Møtet er åpent for publikum.

Møtet avholdes torsdag 26. september kl. 16.30 – 18.30 på fylkeshuset i Tønsberg, møterom Skiringssal. Ettersom møtet avholdes utenom de ordinære åpningstidene på fylkeshuset, vil dørene låses ved møtestart.

Overordnet styringsgruppe (OSG) er det overordnede styringsorganet i bypakken, og her sitter politiske representanter fra Vestfold fylkeskommune og kommunene Færder og Tønsberg. I tillegg er sentrale fagpersoner en del av gruppen.

Dette er agendaen for møtet:

 • 18/19 Valg av representanter for godkjenning av møtereferat
 • 19/19 Godkjenning saksprotokoll fra 18.06.19
 • 20/19 Tertialrapportering 2
 • 21/19 Kort status bypakkens prosjekter
 • 22/19 A4 – Gange, sykkel og kollektiv
  - Behandling av høringsutkast
 • 23/19 A2 – Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme
  - Status
  - Anbefaling Hogsnesbakken og videre prosess
  - Bru-typer
 • 24/19 Eventuelt

Her finner du sakspapirene til møtet.