no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
67433

Behandler forskuttering av grunnerverv til Fastlandsforbindelsen

For å få fortgang i prosessen med å bygge å Fastlandsforbindelsen, har Bypakke-Tønsberg-regionen bedt om forskuttering av penger til grunnerverv. Illustrasjonen viser en skisse på tenkt løsning på Ramdal. Foto: Freddy Samson Fagerheim/ Bypakke Tønsberg-regionen, montasje: Hans Christian Haraldsen Moen/Bypakke Tønsberg-regionen

Publisert:

17.04.2024

Oppdatert:

19.04.2024 kl.01:16

Onsdag 17. april skal Hovedutvalget for samferdsel i Vestfold fylkeskommune behandle forskuttering til grunnerverv for Bypakka.

For å kunne å spare dyrebare tid foreslår administrasjonen i Bypakke Tønsberg-regionen å forskuttere inntil 60 millioner kroner til grunnerverv. Målet er å starte det omfattende og tidkrevende arbeidet med grunnerverv til fastlandsforbindelsen før Stortinget har vedtatt prosjektet, står det i saken som skal behandles onsdag.

– Grunnerverv er en langsom prosess som kan ta mange år. For å få god fremdrift i prosjektet bør dette arbeidet derfor starte så fort som mulig, forteller prosjektsjef Nina Knutsen i Bypakke Tønsberg-regionen.

Her kan du lese saken om forskuttering av grunnervervsmidler

Først ut er Hovedutvalg for samferdsel, de behandler altså saken onsdag 17. april. Deretter går den videre til Fylkesutvalget 23. april og Fylkestinget 30. april for endelige vedtak.

Først og fremst boligeiendommer

Boligeiendommer vil prioriteres, men det vil kunne være behov for andre typer erverv, eksempelvis der det skal gjennomføres mindre arbeider i forkant av hovedkontrakten. Det er alltid et mål å komme frem til minnelige avtaler med grunneiere som blir berørt. Totalt vil det være behov for å innløse 30 boliger. Hittil har Færder kommune innløst 13 av de boligene som må innløses i sin helhet.

Videre vil det også være behov for å erverve forretnings- og næringsbygg, samt landbruksjord. Det er vurdert at en forskuttering på inntil 60 millioner kroner er tilstrekkelig for å kunne komme i gang i påvente av stortingsvedtaket.

Vegdirektoratet avgjør

Det er anledning til å bruke midler til planlegging av, og grunnerverv i, prosjekter som skal finansieres med bompenger før Stortinget har behandlet bompengeproposisjonen.

«Dette gjøres ved at det søkes Vegdirektoratet om godkjenning for å dekke inn forskutteringen gjennom en fremtidig bompengeordning. Vegdirektoratet videresender søknaden med sin anbefaling til Samferdselsdepartementet» står det i saken som Hovedutvalget for samferdsel i Vestfold fylkeskommune får på sitt bord onsdag 17. april.