no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
67330

Fastlandsforbindelsen legges ut på høring

Kart som viser de anbefalte alternativene for nye fastlandsforbindelse mellom Færder og Tønsberg kommune

Publisert:

29.11.2017

Oppdatert:

22.04.2024 kl.11:11

Overordnet styringsgruppe vedtok i går å legge to alternative forslag til kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse ut på høring.

Politikerne slutter opp om den faglige anbefalingen til Bypakke Tønsberg-regionen, og legger følgende alternative løsninger ut på høring og offentlig ettersyn:

  • Korridor 1 alternativ 11 500; hengebro med seilingshøyde 40 m Ramberg - Smørberg med tunnel på Hogsnes. Broen har en gang- og sykkelveiløsning.
  • Korridor 2 alternativ 16 730; undersjøisk tunnel Kaldnes - Korten. Gang- og sykkelveiløsning i senketunnelen anbefales tatt ut av løsningen ettersom det blir langt å gå og sykle under vann. For å ivareta gående og syklende i dette alternativet, skal det kompenseres med andre tiltak.

Høringsperioden settes fra 1. desember 2017 til 9. februar 2018. 

Les mer om ny fastlandsforbindelse