no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
67425

Styringsgruppen ber om skanning av sjøbunnen

Foto av Byfjorden med Vestfjorden og Tønsbergfjorden i bakgrunnen tatt fra Slottsfjellet

Publisert:

28.08.2018

Oppdatert:

22.04.2024 kl.11:07

Overordnet styringsgruppe vedtok i mandagens møte å bevilge penger til skanning av sjøbunnen i Byfjorden, for å øke kunnskapen om hva som kan ligge i grunnen.

Usikkerhet knyttet til eventuelle arkeologiske funn ved bygging av en senketunnel, har vært et tema i arbeidet med ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme. Det er siden konsekvensutredningen ble gjennomført og saken ble behandlet av partene, kommet frem at det finnes utstyr til skanning av sjøbunnen som kan øke kunnskapen om hva som kan ligge i grunnen.

Overordnet styringsgruppe for Bypakke Tønsberg-regionen vedtok i møtet 20. august å bevilge inntil 
200 000 kroner til skanning av Byfjorden. Skanningen skal gjøres av Veseth AS og rapporten skal etter planen foreligge i løpet av september. Les mer under sak 26-18 skanning av Byfjorden.

Gjennomfører ytterligere transportberegninger

I det samme møtet, ble Statens vegvesen bedt om å utrede hvilke tiltak som må iverksettes for at trafikkmengden over Kanalbroen og på Nøtterøyveien skal bli tilsvarende lik ved hengebroalternativet som ved senketunellalternativet. 

Arbeidet med å gjøre transportberegninger og skanne sjøbunnen i Byfjorden pågår fram til høstferien. Tidspunkt for neste møte i overordnet styringsgruppe er ikke fastsatt, men det blir trolig rett etter høstferien.