no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
66689

Grunnerverv for ny fastlandsforbindelse starter ikke ennå

Skisse av den nye brua over Vestfjorden mellom Nøtterøy og Vear - Fastlandsforbindelsen
Illustrasjon av ny fastlandsforbindelse mellom Ramberg og Smørberg. Foto: Montasje: Freddy Samson Fagerheim/Hans Christian Haraldsen Moen - Bypakke Tønsberg-regionen

Av:

Freddy Samson Fagerheim

Publisert:

01.12.2023

Oppdatert:

23.05.2024 kl.13:22

Bypakke Tønsberg-regionen er kjent med at advokatfirmaer har sendt brev til grunneiere som blir berørt av prosjektet.

Advokatfirmaene tilbyr juridisk bistand og det kan høres ut som at dette dekkes av prosjektet, fylkeskommunen, eller Statens vegvesen. For det første er det ikke Statens vegvesen som er tiltakshaver i dette prosjektet, det er det fylkeskommunen som er.  For det andre har ikke fylkeskommunen startet grunnervervsprosessen ennå.

Fylkeskommunen har sendt et brev til advokatfirmaet for å klargjøre for situasjonen. Det brevet kan du lese her.

Prosjektet ønsker å unngå situasjoner der grunneiere pådrar seg økonomiske forpliktelser ved bruk av advokattjenester i den tro at dette vil bli dekket. Juridisk bistand dekkes nemlig ikke i denne fasen av prosjektet.

Ikke ennå

Det er for tidlig i prosessen til at Bypakka og fylkeskommunen kan starte med oppkjøp eller grunnerverv av eiendommer nå. Det skjer først etter at Stortinget har behandlet bompengeproposisjonen for Bypakka, altså at Stortinget gir klarsignal til at prosjektet kan finansieres med bompenger. Dette skjer tidligst i andre halvdel av 2024. Først da kan Bypakka og fylkeskommunen starte prosessen med å erverve nødvendig areal. Når fylkeskommunen starter grunnervervsprosessen, vil vi ta direkte kontakt med deg som er grunneier - ikke via et advokatfirma.

Her kan du lese mer om hvordan fylkeskommunen erverver grunn.

Tidlig innløsning via kommunene

Det finnes et tilbud om tidlig innløsning av boligeiendommer. Dette tilbudet er det Færder og Tønsberg kommuner som står for, men dette er forbeholdt de boligene det er helt sikkert at prosjektet må rive for at veiprosjektet skal kunne bygges som planlagt. Alt annet grunnerverv vil ikke kunne gjennomføres før finansieringen er på plass.

Har du spørsmål til oss om grunnerverv eller andre bypakke-spørsmål, er du velkommen til å ta kontakt med oss på: bypakka@vestfoldfylke.no