no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
67325

Anbefaler hengebro og senketunnel

Kart over de to anbefalte alternativene for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme.
Kart over de to anbefalte alternativene for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme.

Publisert:

08.11.2017

Oppdatert:

22.04.2024 kl.11:12

Bypakken anbefaler politikerne å legge to alternativer til ny fastlandsforbindelse ut på høring - hengebro fra Ramberg til Smørberg og senketunnel fra Kaldnes til Korten.

I et møte i overordnet styringsgruppe tirsdag, ble det klart hvilke to alternativer fagpersoner i Bypakke Tønsberg-regionen anbefaler politikerne å legge ut på høring.

  • Korridor 1 går fra Kolberg på Nøtterøy til Jarlsberg travbane. På denne strekningen anbefaler bypakken alternativ 11 500: hengebro med seilingshøyde på 40 meter fra Ramberg til Smørberg med tunnel på Hogsnes.
  • Korridor 2 går fra Kolberg på Nøtterøy til Korten. På denne strekningen anbefaler bypakken alternativ 16 730: undersjøisk tunnel fra Kaldnes til Korten.

Bypakken anbefaler at begge alternativene bygges med fire felt. Det anbefales en tverrforbindelse mellom Smidsrødveien og Kirkeveien i Bekkeveien. Tverrforbindelsen bør ligge så langt nord som mulig for å kunne avlaste Teie og Nøtterøy-veien i størst mulig grad.

Er du interessert i flere detaljer? Her ligger presentasjonen som ble brukt i møtet i overordnet styringsgruppe tirsdag 7. november.

Temarapportene og fagnotatene som danner grunnlaget for anbefalingen, publiseres fortløpende på nettsiden til Bypakke Tønsberg-regionen.

Tre uker til vurdering av alternativene
Overordnet styringsgruppe er det øverste styringsorganet i Bypakke Tønsberg-regionen. Her sitter politiske representanter fra hver av kommunene og fylkeskommunen, i tillegg til sentrale fagpersoner. Det er denne gruppen som vedtar hvilke alternativer som faktisk legges ut til høring.

- Den faglige anbefalingen om hvilke alternativer som er de beste for Tønsberg-regionen, er basert på en samlet og helhetlig vurdering av en rekke fagområder. De neste tre ukene kan politikerne bruke på å sette seg inn i alle de faglige vurderingene som er gjort. Deretter avgjør overordnet styringsgruppe hvilke alternativer som faktisk sendes ut på høring, sier Nina Ambro Knutsen, prosjektleder for Bypakke Tønsberg-regionen.

Det neste møtet i overordnet styringsgruppe er tirsdag 28. november.

Videre prosess mot ny fastlandsforbindelse
Det er ventet at den interkommunale kommunedelplanen for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme blir lagt ut på høring i desember. Høringsperioden blir på åtte uker.

I løpet av høringsperioden får alle aktører og innbyggere muligheten til å si sin mening. Det blir invitert til åpne kontordager og informasjonsmøter, både på Nøtterøy og i Tønsberg. Dette er de planlagt så langt:

  • 12. desember: Åpen kontordag Nøtterøy
  • 14. desember: Åpen kontordag Tønsberg
  • Første halvdel av januar: 1-2 åpne informasjonsmøter med presentasjoner og mulighet til å stille spørsmål

Når høringsperioden er over, gjennomgås alle høringsinnspillene. Den endelige anbefalte løsningen vil være basert på de faglige utredningene og høringsuttalelsene, og fremmes i et møte i overordnet styringsgruppe som er planlagt i mars/april 2018.

Deretter skal valg av løsning behandles i kommunestyret i Færder kommune og bystyret i Tønsberg kommune, før behandling i Vestfold fylkesting i april/mai 2018.

Neste fase blir å utarbeide reguleringsplan. Byggestart er planlagt ved årsskiftet 2020/2021.