no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
67316

Faglig anbefaling er snart klar

Statens vegvesen jobber med en faglig anbefaling om hvor den nye fastlandsforbindelsen skal gå. To alternativer legges fram for politikerne 7. november.

Det nærmer seg dagen da Bypakke Tønsberg-regionen skal legge fram sin anbefaling til ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy til Tønsberg. Det skjer på et møte i overordnet styringsgruppe (OSG) 7. november. Den samme dagen arrangerer bypakken et åpent politisk informasjonsmøte for fylkespolitikere, lokalpolitikere og andre interesserte.

Dette er planen i høst:

Tirsdag 17. oktober, møte i OSG
Overordnet styringsgruppe, den politiske styringsgruppen for Bypakke Tønsberg-regionen, får en orientering om innholdet i alle temarapportene og fagnotatene som er utarbeidet i forbindelse med konsekvensutredningen for ny fastlandsforbindelse. Det presenteres ikke en anbefaling i dette møtet.

Tirsdag 7. november, møte i OSG
Anbefalingen legges fram for overordnet styringsgruppe. Det presenteres to alternativer for ny fastlandsforbindelse, én i hver av korridorene. Den ene korridoren går fra Kolberg til Korten og den andre fra Kolberg til Hogsnes/Jarlsberg. Ett av de to alternativene er Statens vegvesens anbefalte fastlandsforbindelse mellom Nøtterøy og Tønsberg.

Den samme tirsdagskvelden arrangerer Bypakke Tønsberg-regionen et åpent politisk møte for fylkespolitikere, lokalpolitikere på Nøtterøy, Tjøme og i Tønsberg, deltakere i samarbeidsgruppen og andre interesserte.

Tirsdag 28. november, møte i OGS
Overordnet styringsgruppe vedtar hvilke alternativer til den nye fastlandsforbindelsen som skal legges ut på høring.

Deretter sendes den interkommunale kommunedelplanen med konsekvensutredning for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme ut på høring. Alle kan komme med høringsinnspill.

Desember - februar
Høringsperioden er på åtte uker, og det vil bli avholdt flere informasjonsmøter i denne perioden.

Publisert:

03.10.2017

Oppdatert:

22.04.2024 kl.11:12