no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
71350
Dronebilde tatt over Grindløkka/Bekkeveien mot Kolberg, Kirkeveien og Teie

Grunnerverv kan starte etter ferien - søknad godkjent

Forskutteringen av midler til grunnerverv er godkjent av departementet. Dermed ligger det an til oppstart av grunnervervsprosessen etter ferien.

Samferdselsdepartementet har godkjent Bypakke Tønsberg-regionens søknad om forskutterte midler for å starte grunnervervsprosessen.
I brevet skriver departementet: «Departementet … godkjenner med dette søknaden om ytterligere forskuttering på 60 mill. kr til å dekke nødvendig grunnerverv fram til bypakka er vedtatt i Stortinget. Det er tidligere gitt tillatelse til å forskuttere inntil 178 millioner kroner til Bypakke Tønsberg-regionen … Sammen med tidligere forskutteringer av fylkeskommunen og Vegfinans AS, vil den samlede forskutteringen være på 238 mill. kr til planlegging av Bypakke Tønsberg-regionen»

Les brevet her: https://bypakketonsbergregionen.no/media/2815/24_11282-6-svar-paa-soeknad-om-forskuttering-av-midler-til-grunnerverv-bypakke-toensberg-regione-372679_2_1-87.pdf

Når nå forskutteringsmidlene er godkjent av departementet, kan altså grunnervervsprosessen starte. Det skjer antagelig etter ferien. Prosessen med å ansette flere grunnerververe er allerede i gang.

– Godkjent forskutteringssøknad markerer enda et steg videre i prosessen mot prosjektstart. Det jobbes nå med KS2-rapport og stortingsbehandling, sier prosjektsjef i Bypakke Tønsberg-regionen, Nina Knutsen.

KS2-konsulentene jobber med kvalitetssikring

De neste månedene skal KS2-konsulentene arbeide med kvalitetssikringen av KS2-dokumentene. Dette er uavhengige konsulenter oppnevnt av Samferdselsdepartementet. Foreløpig fremdriftsplan tilsier at deres rapport er ferdig i løpet av oktober.

I juni var konsulentene på besøk i Tønsberg. De fikk se områdene der fastlandsforbindelsen og de andre bypakkeprosjektene skal bygges, i tillegg til å bli orientert generelt om prosjektet.

Neste steg for bypakke-administrasjonen er å skrive stortingsproposisjonen. Etter alt å dømme blir den lagt fram for Stortinget våren 2025.

Les mer om forskuttering av grunnervervsmidler: https://bypakketonsbergregionen.no/aktuelt/vedtok-forskuttering-av-grunnerverv-til-fastlandsforbindelsen/

Grunneiermøtene

Det var mange som valgte å benytte seg av én til én informasjonsmøtene for direkte berørte grunneiere som ble holdt i juni. I denne runden var det hovedsakelig private grunneiere som fikk tilbud om møte. Men det er fremdeles mulig for alle direkte berørte å be om informasjonsmøte: Det være seg de som har næringseiendommer, grunneiere som ikke fikk til møte før sommeren og selvfølgelig andre direkte berørte grunneiere. Disse møtene blir i så fall satt opp etter sommeren. Har du andre spørsmål til oss, er det selvfølgelig bare å ta kontakt. 

Det kan du gjøre på denne adressen:bypakka@vestfoldfylke.no

Bypakke Tønsberg-regionen er et samarbeidsprosjekt mellom Tønsberg kommune, Færder kommune og Vestfold fylkeskommune.

Les mer om KS-prosessen: https://bypakketonsbergregionen.no/aktuelt/ks2-prosessen-er-i-gang/

Publisert: 05.07.2024 Oppdatert: 09.07.2024 kl.09:32