no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
67381

Den politiske behandlingen er i gang

Hovedutvalg for samferdsel og areal i Vestfold fylkeskommune behandler saken om ny fastlandsforbindelse i sitt møte 22. mai. Dette er ett av mange politiske organer som behandler bypakkesaken i løpet av mai.

Publisert:

22.05.2018

Oppdatert:

22.04.2024 kl.11:09

Maimøtene i bystyret i Tønsberg, kommunestyret i Færder og Vestfold fylkesting nærmer seg. Det er det politiske flertallet i disse folkevalgte organene som avgjør ny fastlandsforbindelse.

Tidligere i år ble det kjent at administrativ styringsgruppe i Bypakke Tønsberg-regionen anbefaler en undersjøisk tunnel fra Kaldnes til Korten. Fra et faglig ståsted ble denne fastlandsforbindelsen vurdert som det beste alternativet samlet sett.

Politisk flertall avgjør

Det endelige valget av løsning for ny fastlandsforbindelse skjer i flere politiske møter i løpet av mai. Behandlingen i fagutvalg og formannskap er i gang, og denne og neste uke behandles saken i bystyret i Tønsberg, kommunestyret i Færder og i Vestfold fylkesting.

- Det er svært viktig for Tønsberg-regionen at vi får på plass en ny fastlandsforbindelse for å redusere den uakseptable risikoen med en gammel kanalbro. Dessuten er en ny fastlandsforbindelse helt avgjørende for å få på plass alle de tiltakene som skal gjøre det enklere for kollektivtrafikken, gående og syklende, sier sier Rune Hogsnes (H), leder i overordnet styringsgruppe og fylkesordfører i Vestfold. Han fortsetter:

- Flere fagrapporter peker også på at en ny forbindelse betyr mye for regionens konkurranseevne. Det er særlig Nøtterøy og Tjøme som vil nyte godt av de positive effektene. Nå ser jeg fram mot den politiske behandlingen og jeg håper vi lykkes med å få likelydende vedtak i begge kommunene og i fylkeskommunen, slik at vi kan komme videre med arbeidet, sier Hogsnes.

 

Bystyret i Tønsberg behandler saken 23. mai, kommunestyret i Færder behandler saken 30. mai og saken kommer til behandling i Vestfold fylkesting 31. mai.

Tønsberg kommune
Bystyremøte onsdag 23. mai kl. 18.30 – 22.00 (bystyresalen i rådhuset) 
Møtet direkteoverføres.

Færder kommune
Kommunestyremøte onsdag 30. mai kl. 18.00 – 20.00 (kommunestyresalen, Tinghaug)
Møtet direkteoverføres.

Vestfold fylkesting
Fylkestingsmøte torsdag 31. mai kl. 18.00 (Skiringssal, fylkeshuset)
Møtet direkteoverføres.