no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
67967

Nytt møte med departementet om bypakka

Bilvei på Teie, Færder kommune

Publisert:

01.02.2022

Oppdatert:

07.05.2024 kl.09:12

Bypakke Tønsberg-regionen trenger å komme videre med arbeidet og ønsker et nytt møte med samferdselsministeren rundt spørsmålet som har hengt over bypakka i lengre tid - hvordan kan vi løse utfordringen til kravet om økt egenandel?

Arbeidet med bypakka startet for nesten ti år siden og det er lagt ned mange timer og betydelige planleggingsmidler for å få på plass planene som nå ligger inne i Bypakke Tønsberg-regionen. Derfor var det ingen god nyhet da det gjennom regjeringens bompengeforlik i 2019 ble innført nye krav til egenandel for kommuner og fylkeskommuner i nye bypakker. Bypakke Tønsberg-regionen fikk før sommeren 2019 en presisering om at dette også gjaldt denne pakka, til tross for at den hadde vært under planleggingen i nesten ti år. 

Nytt møte i mars

Den 24.juni 2020 møtte partene statssekretær Ingelin Noresjø i samferdselsdepartementet. Det ble avtalt et oppfølgingsmøte for å klargjøre fortsettelsen for bypakka.  Nå har leder av den overordna styringsgruppa og fylkesordfører, Terje Riis-Johansen, bedt om et nytt møte. Statssekretær Noresjø har takket ja til oppfølgingsmøtet som er planlagt den 3. mars 2021.

Målet med dette møtet er å finne en løsning som gjør at Bypakke Tønsberg-regionen kommer videre i arbeidet.

Her kan du lese hele brevet som ble sent til samferdselsdepartementet:

Forespørsel om møte med samferdselsministeren 

Vi viser til møte med statssekretær Ingelin Noresjø den 24. juni 2020, og avtale om nytt møte for videre dialog om Bypakke Tønsberg-regionen.

Som departementet allerede er kjent med har arbeidet med bypakka pågått i snart 10 år.

Prosjektene i pakka er svært viktige for utviklingen av Tønsberg-regionen, inkludert en samfunnsikker fastlandsforbindelse og økt satsing på miljøvennlig transport. Den planlagte porteføljen skal i tillegg bidra til at byregionen når det nasjonale nullvekstmålet, samt øke næringslivets konkurransekraft.

Vi vil understreke at det er meget utfordrende å få nye, avgjørende premisser inn i arbeidet etter mange års arbeid og prosess på tvers av flere samarbeidsparter. Kravet om en omfattende egenandel for prosjektene som det er behov for i Tønsberg-regionen, gir stor usikkerhet om realismen for pakka når vi ser samferdselsutfordringene i fylket under ett. Vi opplever nå at den videre utviklingen av byregionen er satt på vent som en konsekvens av de endrede rammebetingelsene for bypakker.

I tråd med hensikten i bompengeforliket er vi er positive til å bidra med lokale midler og til å jobbe for å få til en nedskalert pakke. Det er et stort behov for å komme videre i saken, og vi ber derfor om et snarlig møte for å drøfte videre arbeid med Bypakke Tønsberg-regionen.

Med vennlig hilsen,

Terje Riis-Johansen

Fylkesordfører og leder av overordnet styringsgruppe

 

 

 


Emneord: